TZ: Slovanská epopej ve Veletržním paláci

V Malé dvoraně Veletržního paláce, kterou si Galerie hlavního města Prahy pronajala od Národní galerie pro expozici pěti obrazů z cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy, proběhla dne 17. února 2011 prvotní prohlídka obrazů po rozvinutí za účasti odborných orgánů památkové péče, zástupců odborů památkové péče a kultury Magistrátu hlavního města Prahy, pracovníků Galerie a restaurátorů.

Těchto pět obrazů (Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě, Car Simeon Bulharský /Jitřenka slovanského písemnictví/, Jan Milíč z Kroměříže, Mistr Jan Hus káže v kapli Betlémské a Po bitvě u Grunwaldu) bylo připraveno k převozu do Prahy již 8. října 2010, kdy byly obrazy restaurátory sejmuty z napínacích rámů a odborně navinuty na speciální válce s proložením a povrchově zabaleny do fólií. Vzhledem k protiprávnímu postupu tajemníka Moravského Krumlova byl transport obrazů do Prahy znemožněn a bylo zmařeno i veškeré úsilí Galerie hl. m. Prahy směřující k organizaci výstavy Slovanské epopeje v Praze. Protiprávnost postupu města Moravský Krumlov byla pravomocně potvrzena usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14. ledna 2011, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Znojmě o uložení pokuty Městu Moravský Krumlov ve výši 80.000,-Kč za nerespektování usnesení Okresního soudu ve Znojmě, jímž bylo umožněno Galerii hl. m. Prahy realizovat výstavu Slovanské epopeje v Praze. V této kauze bylo potvrzeno, že správní rozhodnutí města Moravský Krumlov nemůže mít nikdy vyšší právní váhu nad rozhodnutím soudním a potvrdilo se tak, že Moravský Krumlov jednal v této záležitosti protiprávně.

S výjimkou krátké kontroly v prosinci 2010 bylo výše zmíněných pět pláten zcela nepřístupných a byla uzavřena v prostorách zámku bez možnosti jakékoliv manipulace nebo sledování. Proto vznikly obavy o stav malby i podkladu a bylo rozhodnuto o jejich urychleném převozu ihned po zpřístupnění prostor zámku.

Prohlídka v Malé dvoraně Veletržního paláce prokázala, že obrazy jsou v dobrém stavu, barevná vrstva je běžně znečištěna a kromě drobných odřenin a několika lokálních poruch (většinou už staršího data) nevykazují obrazy, malované kombinovanou technikou s vysokým podílem tempery, při prvotní prohlídce žádné výrazné vady, neboť je Galerie hl. m. Prahy systematicky od roku 1993 restaurátorsky ošetřovala. V nejbližších dnech dojde k odstranění prachové vrstvy a následně – na základě závazného stanoviska – k restaurátorskému ošetření všech pěti pláten před otevřením expozice v Malé Dvoraně. Po provedení restaurátorského zásahu bude mít veřejnost možnost vidět tato plátna v prostorách Malé dvorany, a to od konce března do 22. května 2011.