Přednáška Mileny Dopitové

Milena Dopitová / GKK: Galerie U Bílého jednorožce / Klatovy / 11. 3. 2011 v 17:00

Doc. MgA. Milena Dopitová pohovoří o své tvorbě za posledních zhruba pět let a dotkne se témat: osobní – veřejné, posuny časů, vůně v objektu a instalaci…