Fundamenty & Sedimenty – besedy s umělci

čt 17. 3. v 17.00, Městská knihovna, 2. patro
Beseda s Danielem Hanzlíkem

út 5. 4. v 17.00, Městská knihovna, 2. patro
Beseda s Markétou Hlinovskou

út 26. 4. v 17.00, Městská knihovna, 2. patro
Beseda s Ivanem Pinkavou

Besedy s umělci zahrnují představení autorů, prezentaci jejich díla a diskuzi o jejich účasti na výstavě Fundamenty & Sedimenty/ Vzpoura hraček 2011.

Daniel Hanzlík (1970) absolvoval VŠUP v Praze (prof. V. Kopecký). Vystudovaný sklář experimentuje s obrazem a objektem. Je autorem řady světelných a audiovizuálních instalací a performancí. Dlouhodobě spolupracuje s umělcem Pavlem Mrkusem. V současné době působí jako pedagog na Fakultě umění a designu v Ústí n. Labem.

Markéta Hlinovská (1978) absolvovala AVU v Praze (prof. J. Lindovský). Autorka experimentuje s kresbou, ilustrací a grafickými technikami. Za diplomovou práci (instalace) obdržela v roce 2008 Cenu rektora AVU. V témže roce pak zvláštní ocenění národního kola soutěže Henkel CEE Art Award (obor kresba). V GHMP vystavovala v rámci série Start Up (2010).

Ivan Pinkava (1961) absolvoval AMU v Praze, obor umělecká fotografie na Filmové a televizní fakultě. Přední český fotograf si za svou takřka třicetiletou praxi vytvořil vlastní vizuální jazyk, který lze rámcově ztotožnit se samotným uvažováním o světě. Figury a předmětná zátiší se v jeho díle prolínají a jsou aktualizovaným zrcadlením hlubších myšlenkových procesů navázaných na historicky prověřenou řeč tradiční západní kultury. V českém prostředí byla pro autora důležitá výstava Heroes v pražské Galerii Rudolfinum (2004).

www.fundamentysedimenty.cz