TZ: Level E3

Ateliér multimedia FaVU: Level E3 / Divadlo Reduta / Brno / 16. 3. – 27. 3. 2011

Studenti Ateliéru multimedia Fakulty výtvarných umění VUT připravili pro prostory divadla Reduta originální audio instalaci nazvanou LEVEL E3. Nejen návštěvníci divadelních představení tak mají od 16. 3. do 27. 3. 2011 jedinečnou příležitost zaposlouchat se do zvuků lesa v samém centru města Brna. Instalace se neomezuje pouze na prostor, který je tradičně určen pro doprovodné výstavy, ale nechá zvuky rozeznít ve všech patrech budovy divadla.

LEVEL E3 poutá nejen tím, že přináší mediální umění do komplexního prostoru divadla, ale i snahou nabourat tradiční očekávání návštěvníků výstav multimediálního umění.

Od 16. 3. 2011 bude součástí budovy brněnského divadla Reduta audio instalace LEVEL E3, která je kolektivním dílem skupiny studentů Ateliéru multimedií z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Instalace LEVEL E3 nechá v prostorách divadelní budovy zaznít nejrůznější zvuky lesa.

Autoři instalace LEVEL E3 pracují s výškovou strukturou, která odráží tradiční rozložení vertikálních pater lesního ekosystému. Lesním patrům následně odpovídá i rozprostření a vrstvení zvuků v prostoru Reduty. V nejvyšších polohách zazní skutečné šumění koruny stromů, v nižších pak znění mechorostů či záznamy reálných zvuků chvějící se půdy.

Patrovitost lesa je chápána jako důsledek soužití rostlin komplementárních životních forem, existujících ve společném prostoru. Obdobným prostorem je samo divadlo, které se stává místem setkávání. LEVEL E3 umožňuje kontemplativní procházku společenstvím lesa v samém centru města Brna. Otázkou zde zůstává, zda rej divadelních diváků a ruchy města nepřehluší všechny meditativní zvuky klidné přírody.

Instalace LEVEL E3 je výsledkem třídenního pobytu skupiny studentů Ateliéru multimedií v přírodě, v lokalitě nedaleko Hořic u Blanska. Vedle pořízení dostatku autentického zvukového materiálu se další rovinou stalo setkání, diskuze, spolutvoření a sblížení všech autorů. Obdobný vzájemný dialog a konfrontace mezi studenty ateliéru je iniciována i při běžné výuce, stejně jako při pravidelných ateliérových schůzkách, které se v nedávné době otevřely veřejnosti a pevným místem jejich konání se stala brněnská Galerie architektury, jejímž provozovatelem je od ledna 2011 4AM Fórum pro architekturu a média.

http://soundcloud.com/multimediaffa/levele3radiojingle