TZ: Peter Demek

Peter Demek: Object/Subject Absolute / BKC: Galerie U Dobrého pastýře / Brno / 2. 3. – 6. 4. 2011

Série Object Subject Absolute představuje modelové instalace principů, které autor považuje za zásadní pro vnímání sochařského objektu. Jedná se například o „point of view“ nebo závislost podoby objektu na jeho prostorovém umístění. Každý z vystavených objektů demonstruje jeden konkrétní princip, který je doplněn lapidární textovou instruktáží. Lze je přirovnat k fyzikálním pomůckám, které mají demonstrovat určitý obecný, předem stanovený jev, byť jejich abstrahovanou podobu určuje Demkův stylový rukopis a demonstrované principy určuje spíše intuice než exaktní záměr. Autor vede pomyslný dialog s divákem, konstruuje jeho otázky a podává k nim vlastní výklad. Slučuje zaujetí o obecné jevy a percepční procesy s jejich intuitivním definováním. Interaktivita diváka má v tomto ohledu (spíše) symbolický rozměr. Figuruje jako autorovo iniciační východisko i formální argumentace pro konstrukční pojetí vystavených objektů. Jeho přístup tedy pojí zájem o nadosobní jevy prostřednictvím autorova přiznaně subjektivního zkoumání, přesněji řečeno vhledu. Soustředěnost a preciznost, s jakou ke svým záměrům přistupuje, legitimizuje jeho koncepci na funkční model. Obsahuje také rys autorovy odvahy v hledání inovativních přístupů ke klasickém médiu sochařství.

Marika Kupková