Billboard gallery Europe

Billboard gallery Europe je mezinárodní projekt prezentující umění ve veřejném prostoru prostřednictvím specificky umístěných billboardových ploch. Jeho koordinátorka Míra Keratová přestavuje historii projektu, cíle a shrnuje jeho hlavní aktivity.

Billboard gallery europe (bg) je medzinárodný projekt zameraný na prezentáciu súčasného umenia v mestských priestoroch, mimo štandardných galerijných prevádzok a s využitím média plagátu billboardového formátu. Projekt bol založený v roku 2002 v Bratislave a jeho iniciátormi boli Richard Fajnor a Juraj Čarný. Billboardová forma prezentácie umožňuje oslovenie náhodného diváka a otvára nový komunikačný potenciál umeleckého diela. Keďže v prostredí transformujúcej sa východnej Európy mal tento výstavný formát svoju špecifickú závažnosť, jednou z prvotných ideí projektu billboard gallery europe (bg) bolo vytvorenie funkčného komunikačného networku práve vo východoeurópskych krajinách. V súčasnosti má galéria za sebou rozsiahlu históriu výstav na Slovensku, v Čechách i ďalších európskych krajinách. Do istej miery stále funguje na networkovej báze a na prezentáciu súčasného umenia využíva špecifické, či špecificky umiestnené billboardové plochy.

Medzi nedávne kurátorské projekty Billboard gallery europe v mestskom priestore patrila mj. výstava Donaumonarchie (Bratislava 2006, kurátorka M. Keratová a L. Tkáčová), ktorá bola postavená na kritickej reflexii utopicko – nostalgickej idei strednej Európy. Hľadanie definície a identity tohto geopolitického priestoru bolo zasadené do súvislostí a meniacich sa vzťahov v rámcoch kultúry, politiky, ekonomiky a ideológie v tomto regióne.

Ďalšia výstava Fantázie o začiatku (Bratislava 2008-09, kurátorka M. Keratová) sa na príklade najväčšieho bratislavského sídliska Petržalka sústredila na výskum vzťahov a špecifickej dynamiky mestského priestoru a jeho sociálneho kontextu. Model sídliska tu bol poňatý ako nemiesto, ktorého charakteristiky sa vzťahujú nielen k socialistickej panelákovej výstavbe, ale aj k súčasnej netrvácnej hypermarketovej antiarchitektúre. Jedným z dlhodobých projektov galérie (bg) je aj výstavný program realizovaný v spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (od r. 2005, kurátor M. Koleček). Medzi ďalšie výstavy, ktoré boli realizované v hosťovských inštitúciách patria mj. Arrivals (Turner Contemporary, Margate/UK 2006, kurátorky K. Eslea a M. Keratová), či Project for Unsuccessful Gathering (donumenta, Regensburg/DE 2009, kurátorka M. Keratová).

Míra Keratová