TZ: Jiří Thýn

Jiří Thýn / PŘEDOBRAZY, PROSTOR, ABSTRAKCE / GHMP / Praha / 23. 3. – 15. 5. 2011

JIŘÍ THÝN / PŘEDOBRAZY, PROSTOR, ABSTRAKCE, 23. 3. – 15. 5. 2011, Staroměstská radnice, 2. patro

Výstavní projekt Jiřího Thýna (* 1977) Předobrazy, prostor, abstrakce volně navazuje na estetiku středoevropské meziválečné avantgardy. Jako předobraz si autor mimo jiné vybral čtyři plastiky unikátního českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda (1889–1927), které vznikaly mezi léty 1911–1916. Skrze ně autor ve své volné tvorbě dospívá k objevení dalšího fotografického prostoru, třetí dimenze. Gutfreundův kubismus, jako předstupeň abstrakce, tak znovuožívá hrou se světlem na dvourozměrném fotografickém papíře. Tím, že Thýn sochařovu metodu uplatňuje ve fotografii, dokazuje, že postupy avantgardních umělců jsou pro generaci dnešních mladých tvůrců stále přitažlivé a nosné. Lze je dále rozvíjet a nově interpretovat. Navázání na tento silný intelektuální proud je v našem současném umění, které inklinuje k formální i myšlenkové roztříštěnosti, zásadní spojnicí a nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Jiří Thýn se postupem času svou formální výrazovou redukcí dostal k abstraktnímu projevu. Médium fotografie sleduje z pozice dnešní doby, v níž se prosazuje autonomie digitálního obrazu. Při své práci proto záměrně využívá klasické postupy vyvolávání analogového filmu, jenž mu umožňuje osvojit si fotografické médium daleko osobněji a dostat se do hloubky jeho materie. Fotografický papír slouží Jiřímu Thýnovi jako výchozí prostředek pro experimenty s vývojkou, multiexpozicí a kresbou světlem. Jeho tvůrčí proces v temné komoře se podobá práci malíře a sochaře zároveň. Umělec pracuje s jinými vyjadřovacími prostředky, ale jedinečnost a neopakovatelnost procesu tvorby je přinejmenším porovnatelná. Svůj umělecký názor stvrzuje autor na výstavě videem Philips, které nápadně připomíná rozpohybované černobílé fotogramy László Moholy-Nagye, avantgardního maďarského malíře a fotografa působícího na německé výtvarné škole Bauhaus. K estetice této školy se Thýn hlásí i svými fotogramy z předchozích let a volbou žluté barvy v expozici. Jedním z dalších předobrazů výstavy se stala Prostorová kompozice 2 polské suprematistické umělkyně Katarzyny Kobro z roku 1928. Thýn provedl její rekonstrukci a volnou autorskou reinterpretaci. Vznikl tak abstraktní objekt doplněný o světelnou instalaci upomínající na prazákladní ideu fotografie, jež dokonale zapadá do konceptu projektu a doplňuje umělcův neoavantgardní záměr.

Jiří Thýn absolvoval magisterské studium v ateliéru fotografie (prof. Pavel Štecha) pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Má za sebou zahraniční stipendijní pobyt ve Finsku a rezidence ve Švýcarsku a Mexiku. Letos byl za Českou republiku vybrán Mezinárodním visegrádským fondem na prestižní stáž v New Yorku. Mimo sólové projekty vystavuje také se skupinou Ládví, jíž je od roku 2005 členem.

Sandra Baborovská

Kurátorka výstavy: Sandra Baborovská

Kontakty: Michaela Moučková, +420 725 818, +420 224 826 391, michaela.mouckova@ghmp.cz, sandra.baborovska@ghmp.cz

Otevírací doba: út-ne 10.00-18.00

Vstupné: 40,- Kč plné (dospělí) / 20,- Kč snížené (studenti, senioři)

Další informace: http://www.ghmp.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Kurátorské prohlídky:

S Jiřím Thýnem a Sandrou Baborovskou: st 23. 3. v 17.00

Se Sandrou Baborovskou: čt 5. 5. v 17.00

Lektorské prohlídky: st 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5. v 16.30

Interaktivní prohlídky pro školy: Možnost interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny věkové kategorie (rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987).

Tvořivé dialogy s uměním:

Víkendový kombinovaný program, připravený výtvarnou pedagožkou Lucií Haškovcovou,

jenž probíhá přímo v konkrétní expozici nebo objektu.

sobota 16. 4. 2011, 13.00–18.00, „Fototesty“, Staroměstská radnice

Podstatou výtvarné akce budou fotoexperimenty a netradiční výtvarné „testování“ a „průzkum“ klasických fotografických materiálů. Návštěvníci si budou moci mj. vyzkoušet např. experimentální fotografickou techniku, fyzikálně-chemickou reakci fotomateriálů se světlem, kdy se kreslí ustalovačem případně vývojkou na černobílé fotopapíry a výsledkem jsou zajímavé vizuální efekty. Budeme pracovat s různými formáty a druhy fotopapírů.