TZ: Fratišek Kowolowski

Fratišek Kowolowski / Vratká sdělení / Galerie Cella / Opava / 28. 3. – 24. 4. 2011

Naše pozornost a naše existence jsou podrobovány nestálým podnětům. Tento abnormální stav nás odvádí od nás samých. V rámci umělecké výpovědi se nestálost přenáší na zjevnou konfrontaci možností v rámci média a zamyšleného konceptu. Výstava se dotýká nestálostí forem, předmětů, textů a hesel, která jsou v neustálém ohrožení, vratkosti myšlenkové či fyzikální. Důraz na tělesnost ve výsledném tvaru může pojmenovat tyto vazby jako nezbytné kritické poslání uměleckého díla. Opakem nestability je stabilita. Stabilita je o rozdílu potenciální energie tělesa mezi vratkou a stálou, rovnovážnou polohou, neboli jde také o množství práce, které je třeba vykonat, aby se těleso ze stálé rovnovážné polohy dostalo do polohy vratké a rovnovážné. Stabilita tělesa závisí přímo úměrně na jeho hmotnosti, nepřímo úměrně na výšce těžiště ve stálé poloze a přímo úměrně na výšce těžiště ve vratké poloze. *

Nestabilita, nestabilnost, neustálenost, nerovnovážnost nebo nestálost vlastností. Ve fyzikálních oborech, jako je optika, chemie, fyzika, elektrotechnika atd. jde o udržování určitých vlastností v závislosti na změně času. V humanitních oborech, jako je lingvistika, politika apod. jde o nestálost vazeb, které udržují systém ve své nejednotnosti.*

* odkaz wikipedie