RE: Public art – Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art – 2. blok – Současné negalerijní prezentace výtvarného umění / Dům umění / Brno / 29. 3. – 31. 3. 2011

Úterý 29. 3. 2011

Přednáškový sál Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

16.00–16.45 Silvie Šeborová / AMÉBNÍ ORGANISMUS NEGALERIÍ

Pro poslední pětiletí je charakteristické přibývání tzv. negalerií – výstavních prostorů nacházejících se ve výkladních skříních, vitrínách, či na různých bizardních místech. Mnohé ze zajímavých projektů, které lze za negalerie označit, již bohužel také zanikly, současná negalerijní výstavní scéna je tudíž stále se měnícím organismem. Přednáška se zaměří na nové „negalerie“, připomene významné projekty a naláká na některé z dalších prezentací, které se budou vybraným negalerijním prezentacím věnovat podrobněji.

Mgr. Silvie Šeborová – kritička a kurátorka současného umění, zajímá se o netradiční způsoby prezentace umění. V letech 2004–2007 pracovala jako externí lektorka v MG, v letech 2007–2010 jako kurátorka pro edukační činnost tamtéž. V roce 2008 založila internetový server artalk.cz, který v současné době vede. Externě spolupracuje s redakcí Art+Antiques.

16.45–17.00 diskuse

17.00–17.45 Michal Koleček / POZNÁMKY K MÍSTŮM: příklady participačních uměleckých intervencí do veřejného prostoru

Přednáška představí a okomentuje příklady intervenčních uměleckých děl, která byla realizována v rámci výstavních projektů PUBLIC DISTRICT, PUBLIC DREAMS a THE ART OF URBAN INTERVENTION ve veřejném prostoru v Ústí nad Labem v letech 1999–2011. Přednáška bude rovněž doplněna exkurzem do výstavního projektu Geschichte(n) vor Ort, který proběhl jako součást programu Kunst im Öffentlichen Raum v letech 2005–2006 ve Vídni. Na všech výše uvedených projektech se autor přednášky aktivně podílel, a to v pozici jejich kurátora.

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. – historik umění, pedagog, kurátor. Dlouhodobě se věnuje socializaci současného výtvarného umění a zejména kurátorské praxi, autor celé řady uměleckých monografií a studií. Byl kurátorem sbírky moderního a současného umění v NG, v současné době působí jako docent na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

17.45–18.00 diskuse

18.00–18.30 přestávka

18.30–19.15 Viktor Čech / VIDEOKEMPY

Videokemp je jednodenní akce, na níž je vystavována současná umělecká tvorba v rámci specificky definovaných pravidel. Je zaměřen na prezentaci děl ve formě videa a skládá se ze stanů jednotlivých umělců vytvářejících dohromady „kemp“. Zvláštní forma této akce vyvolává řadu otázek. Její celková podoba může působit jako jistá forma kolektivní instalace či happeningu, interiéry jednotlivých stanů pak poskytují do jisté míry autonomní prostory k prezentaci jednotlivých děl. Umístění Videokempu ve veřejně přístupných parcích naznačuje možnost řadit jej mezi „umění ve veřejném prostoru“, nicméně specifická forma na zabraném místě vzniklé komunity tvořené přítomnými umělci i z vnějšku vstupujícími diváky nabízí možnost uvažovat nad ním jako nad jistou autonomní enklávou. Složitá struktura této zdánlivě prosté akce nabízí možnost diskuse nad veřejným a soukromým, nad hranicemi umělecké komunity, nad specifičností a účelovým využitím média i řadu dalších otázek, které budou na přednášce řešeny také ve vztahu k širšímu kontextu současného umění.

Mgr. Viktor Čech − spolukurátor Videokempu jinak působící jako nezávislý kurátor a kritik. Autor kurátorských projektů v galeriích u nás i v zahraničí, podílel se na kurátorském vedení několika výstavních prostor v Praze (Karlín Studios, Galerie ve sklepě, Altán Klamovka). Studuje doktorský program na VŠUP v Praze.

19.15–19.30 diskuse a závěr prvního dne přednáškového bloku II.

_________________________________________________________________

Středa 30. 3. 2011

Přednáškový sál Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

16.00–16.45 Lenka Sýkorová / NETRADIČNÍ KURÁTORSTVÍ ANEB NON-STOP GALERIE

První část přednášky se soustředí na představení kurátorských projektů Lenky Sýkorové v galerii Altánu Klamovka v Praze, které byly v přímé interakci s náhodnými kolemjdoucími a svou intervenční formou zasahovaly do blízkého parku Klamovka. Druhá část se zaměří na prezentaci projektu Action Galleries /více na http://www.actiongalleries.info/, který mapuje nezávislou galerijní scénu především v České republice za poslední dekádu. Prezentace projektu se zacílí na galerie neustále otevřené ve veřejném prostoru, tzv. non-stop galerie.

Mgr. Lenka Sýkorová − kurátorka a kritička současného umění. Kurátorka výstavního prostoru Altán Klamovka v Praze od roku 2004; od roku 2009 přednáší současné umění na FaVU VUT v Brně a na FUD UJEP v Ústí nad Labem, autorka projektu Action Galleries mapujícího nezávislou galerijní scénu u nás.

16.45–17.00 diskuse

17.00–17.45 Sylva Poláková / POHYBLIVÝ OBRAZ VE VEŘEJNÉM MĚSTSKÉM PROSTORU

Převoditelnost jakéhokoli média na digitální kód umožňuje médiím na jedné straně expandovat, na druhé straně však současně oslabuje jejich tradiční statut. Film, či obecněji pohyblivý obraz, je jedním z nejvlivnějších a nejužívanějších interfejsů digitálního kódu. Filmová zkušenost se díky tomu tříští, ale zároveň reinkarnuje do nových podob a na nových místech včetně městského veřejného prostoru.

Mgr. Sylva Poláková – od roku 2006 je interní doktorandkou Katedry filmových studií FF UK. Zabývá se konvergencemi pohyblivého obrazu a architektury ve veřejném prostoru. Od roku 2010 je také členkou řešitelského týmu mediabaze.cz, který se zaměřuje na výzkum, propagaci a distribuci českého audiovizuálního umění.

17.45–18.00 diskuse

18.00–18.30 přestávka

18.30–19.00 Hana Vorlová / KUkačKA: instalace, intervence, infiltrace

KUkačKA je tvůrčí platforma využívající potenciálu urbánního prostoru. Vstupuje do něj a v intencích hnízdního parazitismu si jej podmaňuje, využívá nebo s ním jen prostě koexistuje. Recipročně však nabízí nový pohled na věci, prostředí i situace, které nám svou neměnností zevšedněly. KUkačČINA vejce metamorfují do podoby instalací, site-specific objektů, video/sound artu, soch, stick artu a dalších výrazových forem. Některé vstupy jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Existence těchto podstrčených „klenotů“ je pouze dočasná, zanedlouho své hnízdo znovu opustí.

Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. – historička umění, spolukurátorka projektu KUkačKA (spolu s Tomášem Knoflíčkem a Liborem Novotným), který je ostravskou platformou negalerijní prezentace současného umění. Působí na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.

19.00–19.15 diskuse

19.15–19.30 přesun do Galerie Umakart, Lidická 40, Brno

19.30 UMAKART V AKCI

Galerie Umakart funguje od roku 2008 ve výkladním okně poblíž zastávky Antonínská na Lidické ulici. S nápadem na její vznik přišla Karin Písaříková, o její chod se v současnosti starají studentky FaVU Kateřina Olivová a Tereza Rullerová. Umakart se soustředí na prezentaci mladých brněnských umělců, představil ale i japonský videoart a aktuálně zde probíhá výstava videoartu italského.

_________________________________________________________________

Čtvrtek 31. 3. 2011

Přednáškový sál Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

16.00–16.45 Mira Keratová / VEREJNÝ PRIESTOR. KOLEKTIVIZÁCIA ČI PRIVATIZÁCIA?

O probléme verejného priestoru počas tzv. „normalizácie“ a v súčasnosti; V kontexte témy prezentácia umeleckých projektov v mestskom priestore organizovaných billboard gallery europe (bg); O súvislostiach mestského priestoru, urbanizmu a kvality života na panelákovom sídlisku (výstava Fantázie o začiatku, Bratislava 2008–2009); Poštátnený verejný priestor za socializmu (dokumentácia akcií a intervencií Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania; projekt http://www.workingmemory.sk).

Mgr. Mira Keratová − kurátorka a kritička současného umění. Mezi její poslední kurátorské projekty patří Fantázie o začiatku (Bratislava – Petržalka, 2008–2009), Pracovná pamäť (Tranzit, Bratislava, 2009), Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie (Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, 2010).

16.45-17.00 diskuse

17.00–17.45 Ondřej Horák / MEZI BENZINOVOU STANICÍ A GALERIJNÍ INSTITUCÍ: Benzinka – Cargo – GASK

Příspěvek srovnává důvody vzniku, východiska a průběh tří projektů prezentujících současné výtvarné umění. Každý vznikl jako vyhraněný experiment, v jiném prostředí a za odlišných podmínek. Jejich prezentace má odhalit místa, která je spojují.

MgA. Ondřej Horák – v letech 2006–2010 koordinoval program výstavního prostoru Benzinka (s Monikou Sybolovou), podílel se na mezinárodním projektu Cargo. Od roku 2005 pracoval jako externí lektor NG ve Veletržním paláci. V současné době působí jako vedoucí LC GASK v Kutné hoře.

17.45–18.00 diskuse

18.00–18.30 přestávka

18.30–19.15 Blanka Čermáková / GUERILLA ART ANEB VÁŠ PODÍL NA VEŘEJNÉM PROSTORU

Polemika o využití a zneužití veřejného prostoru, chybějící odvaze prezentovat umění na dosah a estetice street artu v uzavřeném prostoru galerií s ohledem na Mezinárodní festival street artu a graffiti Names nebo výstavu Metropolis v českém pavilonu na Expu v Šanghaji.

Blanka Čermáková – od roku 2006 pracuje na Akademii výtvarných umění v Praze jako kurátor a fundraiser. Je členkou o. s. Trafačka, které spravuje alternativní výstavní a rezidenční prostor v pražských Vysočanech. Kromě pravidelných výročních skupinových výstav Diplomanti v NG se podílela např. na realizaci Mezinárodního street art a graffiti festivalu Names, který se odehrál v Praze roku 2008, byla kurátorkou výstavy Metropolis.

19.15–19.30 diskuse a závěr přednáškového bloku II.