Studentská konference: Call for papers

Studenti doktorského programu na Katedře Dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP) pořádají studentskou konferenci. Konference je určena pro studenty doktorského / magisterského programu dějin umění a příbuzných oborů a proběhne na konci září 2011.

Organizároři uvítají příspěvky, které se dotýkají následujících témat:

• Historická avantgarda a její kontexty. Proměnlivá pojetí meziválečné avantgardy na poli výtvarném i teoretickém v českém i zahraničním prostředí

• Neo-avantgrada/post-avantgarda/pseudo-avantgarda. Návraty a přehodnocování forem, témat a strategií avantgardy v poválečném období

• Umělecké dílo a jeho dokumentace. Proměny a interpretační možnosti práce s dokumentačním materiálem (fotografie, video ad.)

• Struktury a kánony oboru dějin umění jako zdroj umělecké činnosti. Vědecká disciplína jako materiál umělecké tvorbystu

• Dialog filosofie a výtvarného umění: reflexe využití filosofie v umění. Filosofie jako konceptuální aparát paralelní vůči diskursu dějin umění

• Průmyslový design v socialistickém Československu – možnosti současné interpretace

• Češi v zahraničí. Česká/československá reprezentace na světových výstavách, uměleckých přehlídkách a veletrzích ve 20. století

Abstrakty o rozsahu 1–2 normostrany posílejte do 31. 5. 2011 na adresu hana.buddeus@gmail.com.

 

Reklamy