TZ: Americká kolonie v Jeruzalémě a Matson Photo Service

Americká kolonie v Jeruzalémě a Matson Photo Service / Muzeum fotografie Šechtl a Voseček / Tábor / 29. 3. – 30. 5. 2011

Vernisáž v úterý 29. března 2011 v 17:00 hod.

Otevřeno pondělí až pátek 13–16 hod.

Americká kolonie vznikla roku 1881 jako samostatná křesťanská sekta poutníků z Ameriky a Švédska věřících v nový příchod Krista na přelomu milénia. Přibližně 100 členů pomáhalo obyvatelům Jeruzaléma bez ohledu na náboženství a národnost. Starali se o nemocné a stavěli školy, ale věnovali se i obchodu. Roku 1898 založili fotografické oddělení (American Colony Photo Department) a jejich první velká reportáž byla v říjnu téhož roku z triumfálního příjezdu Viléma II. Zisk z prodeje fotografií pak pomáhal zlepšit život v kolonii. Kolonie se rozpadla roku 1934 a její fotografické oddělení se změnilo v soukromou firmu s novým názvem „The Matson Photo Service“, která fungovala až do 70. let.

Unikátní fotografie nejen zachycují známá místa a podstatné historické události z blízkého východu, ale vynikají i po technické a umělecké stránce. Najdeme mezi nimi stereofotografie, fotografie v infračerveném světle, rané barevné fotografie na autochromu i ručně kolorované diapozitivy. Celý archív, čítající více než dvacet tisíc snímků, byl od 60. let postupně předáván Knihovně kongresu USA, která provedla jeho plnou digitalizaci v letech 2004–2005 a zpřístupnila jej široké veřejnosti.

Výstava se uskuteční za podpory Jihočeského kraje.

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/

http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/

Muzeum fotografie Šechtl a Voseček