TZ: Hana Nováková

Hana Nováková / Brouk jako umělec / Galerie K4 / Praha / 4.3. – 28. 3. 2011

Galerie K4

Celetná 20, Praha 1

otevřeno po-pá 10-24, so-ne 16-24h

http://www.galeriek4.cz

“Ideologie pro svou potřebu jsou ochotné využít takřka cokoliv. Jedním z notoricky známých příkladů je americký brouk Mandelinka bramborová, postrach seslaný na socialistické Československo západními mocnostmi. Málokdo si uvědomuje, že se podobné politikum, byť delegované s menší obrazotvorností při výrobě propagačních materiálů, stalo z kůrovce. Jeho monstrozita je zveličována úměrně tomu, kolik dřeva zrovna kdo na Šumavě chce vykácet a rychle prodat. Výstavou „Brouk jako umělec“ bychom chtěli podrobit tento stav věcí ironické revizi a poukázat na to, že to, za co koho, včetně brouka, považujeme, je dáno do značné míry naší optikou, nikoli snahou odzrcadlit nestranně jeho skutečnou povahu či podstatu. Chceme tedy kůrovce prezentovat skrze jeho dřevoryty, nepostrádající specifické estetické kvality. Brouk jako umělec totiž, s jen mírným mrknutím, není o moc přitaženější za vlasy než jako personifikovaný konec Šumavy.” (Hana Nováková)

Výstava Brouk jako umělec představí konceptuální a dokumentární instalaci složenou z autentických přírodních materiálů (dřevěných klacíků), které byly změněny kůrovci, a z výsledků jejich následného zpracování klasickými grafickými metodami, dřevorytů. Divák bude mít možnost podrobně pomocí lupy zkoumat vstupní “matrice” grafických listů, klacíky, které přetvořili brouci kůrovci. Autorka tak představí koncept apropriace a vznik umění z již hotového materiálu. Výstava má vědecký podtext a nezvyklou instalací chce s nadsázkou upozornit na závažný moment toho, jak si vládnoucí politická či ekonomická lobby přisvojuje a svou rétorikou transformuje vše – brouky nevyjímaje.

Studentka Katedry dokumentární tvorby FAMU, Hana Nováková, se ve své tvorbě i vědecké práci dlouhodobě zabývá vztahem člověka a zvířat. Autorka se úspěšně představila již prvním klauzurním filmem “Život věčný”, který byl uveden na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v roce 2009.

Galerie K4 funguje již pátým měsícem jako nově připojená část studentského klubu K4 v prostorách sklepení Karolína v centru Prahy. Založili ji absolventi FF UK Václav Janoščík, Katarína Chlustiková a Jakub Hauser. Dosavadní výstavy v prostoru galerie představily např. Pavla Hejného, Slávu Sobotovičovou, Martina Bražinu a Alexandru Atlasovou. Součástí programu galerie je také cyklus večerů Projektor, na kterém se prezentují mladí čeští umělci pracující s videoartem.