TZ: Jan Konůpek

Jan Konůpek / Hamletova Kytice / Kabinet grafiky GVUO / Ostrava / 29. 3 . – 22. 5. 2011

HAMLETOVA KYTICE OČIMA JANA KONŮPKA

Ostrava – V úterý 29. března 2011 bude v 17 hodin zahájena výstava „Jan Konůpek –Hamletova Kytice“ v Kabinetu grafiky v ostravském Domě umění. Vernisáž uvede Gabriela Pelikánová, kurátorka výstavy. Galerie výtvarného umění v Ostravě ze svých sbírek představí veřejnosti Konůpkovu grafickou tvorbu, která je inspirovaná literárními předlohami české i světové provenience. Expozice potrvá do 22. května 2011.

Jan Konůpek (1883−1950) byl významný grafik první poloviny 20. století. Ilustroval více než šest set knih. Jen pro litomyšlského nakladatele Josefa Portmana připravil kolem sto třiceti bibliofilských tisků. Svou tvorbu v jisté fázi svého života spojil se jménem Aloise Dyka a s jeho vydavatelstvím Emporium. Roku 1916 zde vyšlo Konůpkovo grafické album leptů, inspirované literární předlohou Shakespearova Hamleta a o dva roky později Erbenovou Kyticí.

„Konůpek v těchto dílech velkou měrou navazuje na expresivní tendence své tvorby. Lepty jsou dokonalou ukázkou ilustrací, v nichž se autor nesnaží o pouhou transkripci literární předlohy, ale do svých zobrazení vkládá velký podíl vlastní fantazie a emočního světa,“ vysvětluje Gabriela Pelikánová, kurátorka výstavy. Jednotlivé lepty budou pro snadnější percepci doplněny o konkrétní pasáže z původních literárních předloh. Návštěvníci, zvláště pak žáci a studenti základních a středních škol, si tak z výstavy odnesou výtvarný zážitek, rozšířený o rozměr literárních textů, které patří do zlatého fondu literatury.

Výstava bude doplněna o přednášku o životě a díle Jana Konůpka, která se uskuteční v úterý 19. 4. v 16 hodin v Domě umění.

Sály otevřeny kromě pondělí 10.00-12.00 a 13.00-18.00

Vstupné: 20,- Kč (plné), 10,- Kč (zlevněné)