Přednáška o životě v postindustriálních oblastech

Hubert Pavelek / Život v postindustriálních oblastech / Trmalova vila / Praha / 1. 4. od 19h

Někdejší významné průmyslové regiony Evropy v posledních letech více či méně utlumily svou industriální činnost. Následkem jsou opuštěné tovární budovy, brownfields, nezaměstnanost obyvatel a jiné, s tím související pozitivní i negativní jevy. Projekt INDUSTRIALife byl zaměřen na zkoumání bývalých i současných průmyslových oblastí jako míst k životu v informačním věku 21.století a přináší výpovědi zde žijících obyvatel, kterými se pokouší vystihnout všechny zásadní změny.