TZ: Martin Salajka

Martin Salajka / Betonový měsíc / Galerie Dolmen / Praha / 31. 3. – 26. 4. 2011

Vernisáž proběhne ve středu 30. března 2011 od 18 hod.

Martin Salajka (nar. 1981) patří mezi nejvýraznější postavy nastupující mladé generace. Je jedním z talentovaných absolventů malířského ateliéru Michaela Rittsteina na pražské AVU, který si dokázal najít svůj osobitý styl.

Jeho plátna nám přibližují události z reálného i fantaskního světa – jakési stavy a procesy živočišné i mytické. Svérázný naturel autora – jeho bouřlivá období i zklidňující pobyty v odlehlé přírodě se s nevídanou přímostí otiskují v jeho uměleckých motivech. Potkáváme zde potápěče plující v tichých hlubinách, levitující dušičky, ale i temné úhoře – jakési nevyzpytatelné bestie. Jinde zas v krajinných scenériích kráčí poutník (jakési autorovo alter ego), který bývá mnohdy doprovázen divými šelmami – zpravidla s vlky. Zde jako zřící pozorovatel i aktér přihlíží také nemilosrdným a přeci však zákonitým fázím a podobám života. Pozoruhodné jsou také Salajkovy motivy nočních měst a opuštěných interiérů. Malíř s až lynchovskou nedoslovností a dionýskou pudovostí aranžuje momenty na pomezí snu a bdění, rituálu a příběhu, legendy a skutečnosti či vize a zážitku.

Salajka tak v mnoha ohledech navazuje na středoevropskou symbolistní tradici (Konůpek, Kubín, Váchal), kterou však dále rozvíjí originálním uchopením oslovujícím současného diváka.

Radan Wagner

Galerie Dolmen, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1

http://www.galerie-dolmen.cz; mail: mach@galerie-dolmen.cz; tel.: 739 681 752

otevřeno: úterý – pátek od 13 do 18 hod.