TZ: WEB-COMMUNICATION

WEB-COMMUNICATION / Městská galerie / Beroun / 30. 3. – 22. 4. 2011

WEB-COMMUNICATION

výběr plakátů ze čtyřech mezinárodních projektů

E-mail Sex, Fast Food, Global Crisis, Discrimination

vernisáž se uskuteční dne 30. 3. 2011 v 17h

v Městské galerii, Politických vězňů 203, Beroun

kurátor výstavy: Lenka Sýkorová

výstava potrvá do 22. 4. 2011

http://www.aug.cz/virtualni-biennale

Výstavu Web-communication připravila Asociace užité grafiky ve spolupráci s Městskou galerií v Berouně. Prezentace autorských plakátů navazuje na mezinárodní projekty Virtuálního bienále Praha, jež Asociace užité grafiky pravidelně pořádá již od roku 2007. Přestože se v názvu objevuje slovo bienále, jedná se o každoroční přehlídky, které se odehrávají, jak ve virtuálním prostředí webové domény, tak i v reálném prostoru pražské galerie Altánu Klamovka. Bienále odkazuje s určitou nadsázkou na dnešní zrychlený způsob života a jeho dopady na oblast vizuální komunikace. Také témata jednotlivých ročníků Virtuálního bienále Praha byly pravidelně vypisovány na aktuální společenská témata, jimiž byly: E-mail – sex, Fast Food, Global Crisis a Discrimination. Přehlídky se uskutečňují ve dvou kategoriích: studentů vysokých uměleckých škol a profesionálních umělců a designérů. Veškerá komunikace mezi pořadateli a oslovenými grafickými designéry probíhá formou emailové komunikace a současně v rozhraní virtuálního prostředí webové domény. Ročníky 2007, 2008 a 2009 si můžete prohlédnou zde http://www.augdesign.cz/aktual/projekty.php Loňský ročník inicioval redesign a otevření nových webových stránek Asociace užité grafiky.

Více zde http://www.aug.cz/virtualni-biennale

Průměrně jsou jednotlivé ročníky zastoupeny umělci z 20ti zemích a zapojuje se kolem 12ti uměleckých vysokých škol z celého světa. Vedle tématu reagujícího na současnou kulturně – sociální situaci ve světě jsou dalšími styčnými body mezinárodních projektů také snahy o mezinárodní konfrontaci mladých studujících grafických designérů v kontextu s profesionálními grafiky a dále také médium prezentace, kterým se stává autorský plakát převážně založený na kresbě a typografii v černobílém provedení. Příprava jednotlivých ročníků vzhledem k tomu, že probíhá v rovině webové komunikace, umožňuje snížený rozpočet, protože poměrně velká část se odehrává v rovině emailu a vyvěšení jednotlivých příspěvků na webu projektu. Mezinárodní organizační výbor i mezinárodní porota může být takto do projektu zapojena, a to díky přístupnosti k internetu odkudkoliv. Další výhodnou je rychlost celé přípravy a neustálá přístupnost k prezentovaným projektům i po jejich skončení v reálném prostředí výstav v galerijních prostorech, jako například v galerii Altánu Klamovka v Praze. Současná výstava Web-comunication je výběrem autorských plakátů ze všech ročníků Virtuálního bienále Praha s přihlédnutím na autory, kteří byli v historii oceněni. Dalším kurátorským záměrem bylo představit práce studentů Grafického designu I na Katedře Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Vedoucí ateliéru Karel Míšek je jedním ze zakládajících členů Virtuálního bienále Praha a jeho studenti se pravidelně v hojném počtu jednotlivých ročníků zúčastnili. Na přípravě této výstavy Web – communication se výrazně podíleli odborný asistent Jan Hora a posluchač Jakub Konupka, kteří výstavu připravili do zde prezentované výsledné podoby. Výstava vznikla za významné podpory ateliéru Grafický design I, FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Lenka Sýkorová

augdesign@email.cz