Důmyslné hry Roye Lichtensteina v černé a bílé

Mimořádně zajímavým projektem se letos představuje vídeňská Albertina. Ve spolupráci s The Morgan Library & Museum v New Yorku vystavuje šedesát černobílých kreseb Roye Lichtensteina z období 1961 – 1968 shromážděných z třiceti soukromých i veřejných sbírek, které doplňuje několik olejů. Výstava nám dovolí podívat se pod pokličku Lichtensteinovy tvorby − ukazuje totiž málo známé kresby, ve kterých je promítnut vývoj Lichtensteinova chápání pop-artu. Cenný je i vystavený dokumentační materiál v podobě předloh, ze kterých výtvarník vycházel (inzertní katalogy, výstřižky z novin a časopisů, komiksy apod.). Krom toho se výstava věnuje i technickému procesu Lichtensteinovy tvorby (součástí expozice je sbírka umělcových technických pomůcek, rastrových vzorů, per, tužek a pravítek).

Celý příspěvek