TZ: Pavel Korbička a Lucie Vítková

Pavel Korbička a Lucie Vítková / Akustický obraz / Galerie G99 / Brno / 6. 4. – 1. 5. 2011

Vernisáž v úterý 5. dubna 2011 v 18 hodin

v Galerii G99, Domě pánů z Kunštátu

Dominikánská 9, Brno

Kurátorem výstavy je František Kowolowski

Východiska mé tvorby jsou dvě, i když se dá říci, že se často vzájemně prolínají a ovlivňují. Na jedné straně jsou to staticky ukotvené světelné sochy a instalace, redukující dané místo na jeho skrytou podstatu, rozvíjející jeho poezii nebo vymezující pohyb diváka v tomto místě včetně jeho fyzického znejišťování; na straně druhé to jsou nejrůznější záznamy a výtvarná vyjádření lidského pohybu – tance či performance, kde tělo je nástrojem tvoření, zdrojem poznání a orientace v prostoru. Výstava v brněnské Galerii G99, připravovaná v tomto roce, jakoby spojí oba principy v jeden. Těžištěm výstavy budou sice 2-3rozměrné procesuální kresby, které budou volně rozvíjet druhý výše zmíněný princip, však v promyšlené instalaci, vycházející z předchozího pečlivého průzkumu konkrétního místa – princip první. Výstava se bude sestávat z „akustických obrazů“, které vzniknou přímo v galerii na pečlivě zvolených zdech, během hudební improvizace na strunách napnutých před těmito zdmi, zanechávajících autentické, někde expresívní, jinde naopak jemně rozvibrované černé stopy. Limity, ovlivňující „tvar“ hudební části díla, budou délka a množství strun v konkrétních místech u konkrétních zdí; zvuk strun a jeho lokální vztah k celkové akustice prostoru, a limity vlastního těla aktéra (doteky, dosahy, doskoky, chůze apod.). Každý „obraz“ pak bude prezentován se zvukovým záznamem příslušné hudební kompozice, jako možný klíč k jeho porozumění. Jednotlivá díla nebudou mít ambici cokoli zobrazovat, přesto však, nebo právě proto, budou o to reálnější vizuálně-akustickou stopou reálného prchavého okamžiku. Výsledná estetika děl nebude prvotním záměrem ani důvodem jejich vzniku. Ke spolupráci na projektu v Galerii G99 jsem přizval kreativní brněnskou hudební skladatelku a improvizátorku Lucii Vítkovou, která dokáže nejen citlivě reagovat na daný prostor, místo, situaci, okamžik, předmět (nástroj), ale současně je dokáže pozoruhodným způsobem uchopit a propojit v konstruktivní celek – skladbu. Je mi proto v projektu rovnocenným tvůrčím partnerem, který mi navíc umožňuje vědomou distanci od případných kresebně – estetických manipulací na úkor autentických náhod či zdánlivých chyb, které vnímám jako zdroj nespoutané živosti a svobody výpovědi výsledného díla.

Pavel Korbička

Improvizace je pro mne způsob, jak hudbu v sobě najít a zprostředkovat ji. Spojení hudební improvizace a výtvarného umění je novou inspirací, poznáním a obohacením. K vyjádření používám akordeon, hlas, někdy i pohyb a nově foukací harmoniku. Improvizaci se věnuji nejen sólově, ale spolupracovala jsem i s dalšími hudebníky jako jsou: Bozzini Quartet, Daan Vandewalle, Robin Hayward, Etelka Nyilasi, George Cremaschi, Thomas Buckner, Christian Wolff, Ellliott Sharp, Rod Paton, duo Palagrachio (Ivan Palacký, Peter Graham)…

Lucie Vítková

Pavel Korbička (*1972 v Brně) vystudoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně (1987–

Dům umění města Brna / Dům umění / Dům pánů z Kunštátu / Galerie G99 / http://www.dum-umeni.cz

úterý–neděle 10–18 h