TZ: Jakub Janovský

Jakub Janovský / Familia / Galerie Petr Novotný / Praha / 6. 4. – 5. 5. 2011

Na úvodní výstavě představí Galerie Petr Novotný v nově otevřeném výstavním prostoru v těsné blízkosti Veletržního paláce tvorbu mladého autora Jakuba Janovského. Galerie Petr Novotný vznikla jako pražská pobočka Galerie ad astra, která působí od roku 2002 v prostorách kuřimského zámku. Doposud zde proběhlo více než 60 výstav. I v Praze se bude výstavní program zaměřovat převážně na malbu. Zejména to budou kmenoví autoři galerie a další, kteří s galerií dlouhodobě spolupracují, tedy hlavně malíři střední generace – Císařovský, Diviš, David, Hlavina, Knap, Kovanda, Kokolia, Matoušek, Merta, Pastrňák, Petrbok, Písařík, Skrepl, Stratil, Střížek, Špaňhel, Vosecký. Prostor bude zachován i pro výrazné autory nejmladší generace, jako je např. nyní uváděný Jakub Janovský nebo David Hanvald, který nyní vystavuje v Kuřimi.

Janovský se narodil v roce 1984 v Jihlavě. V letech 2004 – 2010 studoval na pražské AVU v atelieru kresby Jitky Svobodové. V současné době žije a pracuje v Jihlavě a Praze. Autor připravil svůj projekt Familia přímo pro prostory galerie a to v kombinaci velkoplošných nástěnných kreseb a kreseb na plátno. Tento přístup je u něj však většinou vyjímečný, mnohem častěji umisťuje své kresebné fantazie v opuštěných průmyslových objektech nebo v prostorech určených k demolici. Nejčastější jsou figurální, snově mutantní, často výstřední figurální motivy, občas se objeví i plošné, abstraktně geometrické kresby-malby. V mnoha případech bývá součástí kresby výrazně vizuálně provedený text. Méně početné je jeho malířské dílo, charakteristické kombinací temné a výrazné barevnosti, které muselo protentokrát zůstat ukryto v depozitu. Sám autor ke své tvorbě uvádí: „Navštěvuji pozapomenutá místa demoličních výměrů, většinou na periferii měst. Signováním vnitřních zdí a stavebních konstrukcí lidskými figurami se snažím intervenovat na daném místě. Neovlivnitelný zánik kreseb v domech demoličních výměrů je součástí počáteční myšlenky.“ A k aktuálnímu galerijnímu projektu říká: „Je to pokus o pojednání prostoru, kde se nástěnná kresba pojí třeba i násilně se závěsným obrazem. Formou hry je možné obraz, který vzniká současně s kresbou na zdi, přemisťovat, a tím vytvářet nové souvislosti. Tématikou rodiny a dětství tu však stále pokračuji v předešlé práci.“ Jakub Janovský, necelý rok po ukončení studia, je teprve na začátku své umělecké dráhy. Již nyní je to však autor výrazný, o kterého je zájem na zajímavých kolektivních výstavách. A V GHMP v Domě U zlatého prstenu měl i výstavu vlastní. Vše další je už jen na něm.

Jakub Janovský – Familia

Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7

6. dubna – 5. května

Otevřeno úterý, středa, čtvrtek 12 – 18 hod.

Vernisáž ve středu 6. dubna v 18 hod. za osobní účasti autora

Výstavu uvede Martin Dostál

tel.: 608 862 324

info@galeriepn.cz

http://www.galeriepn.cz