TZ: Problém není to samé co úloha

Michala Kříž, Maud Kotasová, Miroslav Jiřele: Problém není to samé co úloha / Galerie Jána Šmoka / Jihlava / 6. 4. – 30. 4. 2011