TZ: Růžena Zátková

 

Růžena Zátková / Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové / Císařská konírna / Praha / 8. 4. – 31. 7. 2011

Výstava na Pražském hradě představí jedinou českou futuristku Růženu Zátkovou

První ucelený pohled na krátký život a syntetické dílo zřejmě jediné české futuristky Růženy Zátkové (1885-1923) představí nová výstava v Císařské konírně Pražského hradu s názvem Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové. Zátková, která úzce spolupracovala s vůdčí osobností italského futurismu F. T. Marinettim, žila a tvořila převážně v zahraničí a jejímu proniknutí na domácí scénu zabránila její předčasná smrt. Zátkové dílo zahrnuje širokou škálu projevů – koláže, kinetické asambláže, plastiky, ale také ilustrace inspirované perskými miniaturami, abstraktní obrazy, realistické kresby a primitivistická či ryze dekorativní díla, dokonce i scénář futuristického divadelního představení. Koncepce výstavy vychází z dlouhodobého studia zahraničních archivů (Itálie, USA, Rusko, Švýcarsko a Chorvatsko) a odborné literatury. Představuje dochovaná díla ze soukromých sbírek (Řím, Milán, Londýn aj.) v konfrontaci s paralelními výtvarnými projevy jí blízkých autorů (futuristé, ruská avantgarda, Ivan Meštrović) i bohatou dokumentaci. Součástí expozice je i soudobá rekonstrukce plastiky Beranidlo, která se dochovala jen na fotografii. Růžena Zátková strávila větší část života v zahraničí (Mnichov, v roce 1910 se provdala a odstěhovala do Říma, Paříž, Mallorca, Švýcarsko). Žákyně Antonína Slavíčka, ovlivněná mnichovským symbolismem, přijala futurismus a učila se od významného italského umělce Giacoma Bally. Jejími blízkými přáteli byli ruští umělci Natálie Gončarová a Michail Larionov, Igor Stravinskij jí věnoval svou vokální skladbu Čtyři ruské rolnické písně. Sblížila se rovněž s významným chorvatským sochařem Ivanem Meštrovičem. Po rozvodu s ruským diplomatem Vasilijem Chvoščinským si Zátková vzala levicového novináře Artura Cappu, bratra budoucí Marinettiho ženy Benedetty. Zemřela v roce 1923.

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu a společnost Arbor vitae societas pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause, ministra kultury Jiřího Bessera a primátora Hlavního města Prahy Bohuslava Svobody.

www.ruzenazatkova.cz, www.hrad.cz, www.arborvitae.eu

_____________________________________

KŘEST MONOGRAFIE RŮŽENA – PŘÍBĚH MALÍŘKY RŮŽENY ZÁTKOVÉ

Písecká brána

8. duben 2011, 18 hodin

Slavnostní křest monografie z pera Aleny Pomajzlové věnované malířce Růženě Zátkové. Výjimečná příležitost setkat se s osobnostmi, jejichž vzpomínky přispějí k celistvějšímu uchopení obrazu umělkyně, jež byla ještě před nedávnem pouhou součástí několika soukromých sbírek a archivů.

_____________________________________

VLASTNÍ POKOJ – VERNISÁŽ DOPROVODNÉ VÝSTAVY

Písecká brána

27. duben 2011, 18 hodin

Součástí večera futuristická hudební férie v podání Sester Havelkových.

REKONSTRUKCE PLASTIKY „BERANI DLO“

Jedno ze Zátkové nejpodstatnějších děl, Beranidlo, nebo také Beran či Senzibilita, hluky a rytmické síly beranidla, se zachovalo jen na fotografii. Plastika inspirovaná bušením beranidla na stavbě v blízkosti ateliéru, byla prvním z vrcholů její tvorby. I proto kurátorka výstavy iniciovala její „ rekonstrukci“ . Sochař Michal Gabriel převedl tři existující záběry na plastiku do datové podoby a na základě těchto dat se pak v brněnské tiskárně MCAE znovuzrodila tato téměř metrová plastika. Záznam celé rekonstrukce je promítán přímo ve výstavě.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Výstavu budou provázet komentované prohlídky, přednáškový cyklus a doprovodná výstava Vlastní pokoj v Písecké bráně, v rámci nichž význačné české kurátorky představí nepříliš známé nebo zcela neznámé české umělkyně.

Více informací na www.ruzenazatkova.cz nebo na www.arborvitae.eu.

_____________________________________

PUBLIKACE

Vydává Arbor vitae societas a Porte o.s.

TERM Í N A M Í STO KONÁNÍ VÝSTAVY:

Císařská konírna, Pražský hrad

8. 4. – 31. 7. 2011

Otevírací doba:

Každý den od 10 do 18 hodin.

Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Alenou Pomajzlovou:

20.4./ 18.5./ 29.6. vždy od 16.30 do 18:00