TZ: Thomas Brenner

Thomas Brenner / border / Galerie 4 – galerie fotografie / Cheb / 8.4. – 28.5. 2011

Galerie 4 uvádí výstavu fotografií německého fotografa inscenované fotografie z projektu Border, který se realizoval v roce 2010 v Chebu. Výstava je věnována výročí 950 let od první písemné zmínky o městě. Výstava bude zahájena 08.04.2011 v 18,00 hod.

Ve svém projektu BORDER se Thomas Brenner zabývá hranicí v pravém i přeneseném slova smyslu. V jednotlivých příbězích zkoumá až za jakou hranici je člověk ochoten jít k uspokojení svých potřeb, ať už to jsou potřeby osobní, mocenské ale i obranné. Autor reaguje na současné problémy globálního světa.

Metodou jeho práce jsou surrealistická setkání předmětů a lidí s ironickým až sarkastickým nábojem. Thomas Brenner neukazuje svět reálný, ale inscenovaný a tím nutí diváka k zapojení vlastní fantazie. Thomas Brenner – narozen 26.9.1961 ve Wiedenbrücku – Wesfalsko/SRN. Studoval na univerzitě Folkwangschule v Essenu komunikační design .Studium zakončil diplomovou prací u prof. Inge Osswaldové a prof. Volkera Küstera. V letech 1999-2004 vyučoval na Fachhochschule Trier obor fotografie.

Pracuje jako fotograf na volné noze. Spolupracoval se sochařem K.M.Hartmannem v projektu „Tod des Marat“. Od roku 1997 na projektu „Ligne Maginot“ a od roku 1999 s Berndem Deckerem na projektech umělecké instalace. Organizuje vlastní projekty s umělci rozlišných uměleckých směrů. Vystavuje od roku 1988 převážně v Německu, účastnil se skupinových výstav po celém světě. Od roku 1998 je členem Německé fotografické akademie (DFA), je členem Svazu výtvarných umělců (BBK) a členem Sdružení falckých umělců (APK).

Kontakt: http://www.thomas-brenner-photographie.de