Jak dál v Pardubicích?

Chystané sloučení Východočeské galerie a Východočeského muzea Rada Pardubického kraje po nátlaku místních i celostátních médií prozatím neschválila (původní zpráva o celé kauze zde). Na jednání Rady 28. března bylo rozhodnuto, že záměr na sloučení obou institucí bude nejprve předložen expertní komisi, která k němu zaujme stanovisko do konce srpna. O složení komise „pro oživení zámku“ Rada jednala ve čtvrtek 7. dubna. Jména jejích členů následně zveřejnil na svých stránkách náměstek hejtmana Roman Línek (zde).

Devítičlenná komise má odpovědět na otázku, „jak co nejlépe využít potenciál pardubického zámku, aniž by utrpěla činnost muzea a galerie“. Vedle odborníků na cestovní ruch a architekturu jsou jejími členy i reprezentanti muzejní a galerijní obce. Muzejní stranu v komisi zastupuje předsedkyně Asociace muzeí a galerií Eva Dittertová, kurátorka pražského Uměleckoprůmyslového musea Daniela Karasová  a také Petr Vorel, současný děkan Filozofické fakulty pardubické univerzity. Ten je také jako bývalý dlouholetý zaměstnanec Východočeského muzea jediným nepřímým zástupcem obou institucí v komisi. Zaměstnanci muzea a galerie jinak byli z jejího sloučení předem vyloučeni.

Galerijní zájmy bude hájit zkušený dlouholetý ředitel Galerie Klatovy/Klenová a v současné době ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fišer (www.gavu.cz). Jako zástupce „galerijní obce“ uvádí Línek překvapivě také pardubického architekta Milan Košaře, který je provozovatelem malé komerční K-galerie (záběry z ní na www.archiko.cz). Jako člen představenstva České komory architektů a současně též zastupitel a radní města Pardubice bude v komisi spíše plnit roli architektonického experta, případně jakéhosi „styčného důstojníka“ města. Magistrát nemá s vedením kraje v poslední době příliš dobré vztahy a primátorka celý slučovací záměr zpochybnila. Ve prospěch galerie by mohl bojovat také bývalý krajský radní pro kulturu Miroslav Brýdl, který se proti záměru sloučení již vyslovil v regionálním tisku.

Celý „oživovací záměr“ minulý týden v Pardubických novinách fundovaně zpochybnil také dlouholetý ředitel Východočeského muzea František Šebek, jenž oděšel ze své funkce přibližně před rokem (zde). Mimo jiné se pozastavil nad zavádějícími argumenty zaznívajícími z úst politiků. Na statistikách vývoje posledních let dokládá, že o nějaké „špatné“ návštěvnosti pardubického zámku nemůže být řeč. Návštěvnost muzea – bez výstav pořádaných galerií a kulturních akcí jiných provozovatelů – se za poslední čtyři roky pohybovala mezi 45 až 60 tisíc osob. Muzeum tak patří mezi 10% nejnavštěvovanějších muzeí mimo Prahu, mezi velkými krajskými muzei je pak na třetím místě v republice. Dlouhodobě je zámek druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem Pardubického kraje, hned po skanzenu na Vysočině.

Svůj článek pak nestor pardubického muzejnictví, veřejností velmi respektovaná osobnost a univerzitní pedagog končí slovy: „Možná má ale pan náměstek představu o jiném oživení zámku, než je to, že veřejnost (turisté i domácí) projevuje nadprůměrný (jak vidno) zájem o expozice a výstavy, přednášky a další kulturní programy… .“ Sám radní Línek to ostatně naznačil, když na tiskové konferenci Rady 28. března jako vzorové funkční objekty v kraji uvedl na komerční bázi fungující zámek Dětenice a hrad Svojanov. Nenáročná lidová zábava je zřejmě pardubickým politikům bližší než nudné odborné výstupy muzea a galerie.

O tom, zda nakonec komise sloučení muzea a galerie doporučí, rozhodnou pravděpodobně zájmy její muzejní části. Napovídá tomu její složení. Na celé rozhodování budou mít experti přibližně 4 měsíce, z toho 2 spadají do období letních prázdnin. Jak to tak vypadá, pro kraj ovšem nebude stanovisko expertů v ničem zavazující. „Závěry komise budou veřejné,“ odpověděl Línek na otázku Pardubického deníku, zda budou doporučení komise pro zářijové rozhodování kraje závazná (zde).

Složení komise:

Petr Kučera, majitel zámku Nové Hrady
Tomio Okamura, zástupce cestovních kanceláří
Miroslav Řepa, architekt
Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií
Petr Vorel, děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Daniela Karasová, vedoucí a kurátorka, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, zástupce Rady galerií
Milan Košař, pardubický architekt a zastupitel
Miroslav Brýdl, bývalý radní pro kulturu a bratr krajského radního Jiřího Brýdla

One thought on “Jak dál v Pardubicích?

  1. Pingback: Nový ředitel v Pardubicích «

Komentáře nejsou povoleny.