TZ: Zpřístupnění pěti pláten Slovanské epopeje

Zpřístupnění pěti pláten Slovanské epopeje /Malá dvorana Veletržního paláce NG / Praha / 12. 4. – 22. 5. 2011

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PĚTI PLÁTEN SLOVANSKÉ EPOPEJE

Restaurátorské práce na pěti obrazech z cyklu Slovanská epopej, umístěných pro tento účel v Malé dvoraně Veletržního paláce, byly dokončeny v pátek 8. dubna a v pondělí 11. dubna 2011 proběhla jejich úspěšná kolaudace za účasti odborných orgánů památkové péče a zástupců odborů památkové péče a kultury Magistrátu hlavního města Prahy.

Od úterý 12. dubna je v otevíracích hodinách Veletržního paláce (út-ne 10.00-18.00) umožněn veřejnosti přístup do Malé dvorany v rámci vstupenky do celého Veletržního paláce (základní vstupné činí 250 Kč). Nejedná se tedy o výstavu, ale pouze o dočasné zpřístupnění části cyklu Slovanské epopeje, která byla přivezena do Malé dvorany z důvodu restaurátorskému ošetření. Na obrazech nebylo zjištěno žádné závažné poškození, byly prováděny drobné lokální retuše a především se odstraňovala silná prachová vrstva.

Zrestaurovaných pět obrazů Slovanské epopeje (Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě, Car bulharský Symeon, Milíč z Kroměříže, Husovo kázání v kapli Betlémské a Po bitvě u Grunwaldu) zde návštěvníci uvidí do 22. května 2011, kdy budou plátna svěšena a umístěna do depozitáře. Na začátku října 2011 budou tato plátna společně i s ostatními patnácti obrazy, které jsou od 19. 4. do 30. 9. k vidění na zámku Moravský Krumlov, konečně vystaveny ve Velké dvoraně Veletržního paláce. Velká výstava celého cyklu, která se bude nazývat Slovanská epopej / Mýtus, dějiny, vize, se uskuteční v prosinci 2011.

Michaela Moučková, Galerie hlavního města Prahy, 11. 4. 2011

 

Galerie hlavního města Prahy

Pět pláten z cyklu Slovanská epopej

Malá dvorana Veletržního paláce (Národní galerie v Praze)

12. 4. – 22. 5. 2011, út-ne 10.00-18.00

Vstupné: v rámci vstupenky do celého Veletržního paláce (250 Kč základní / 120 Kč snížené)