TZ: Z bývalé prádelny se stane prostor pro současné umění

Objekt bývalé prádelny v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice se promění v netradiční výstavní prostor. V rámci kolektivní výstavy pod názvem INSTITUCEUM – moderní instituce a současné umění se zde představí současní čeští umělci, kteří se ve svém díle zabývají institucemi či strukturami, které nás svou existencí ovlivňují. Součástí výstavy bude též odborná debata, komentované prohlídky či programy pro rodiče s dětmi a to vše zdarma.

Bohnický areál je tradičním místem konání nejrůznějších kulturních akcí, včetně festivalů s dlouholetou tradicí – Mezi Ploty či Babí léto. Nyní se zde otvírá výstavní prostor zaměřený na aktuální formy vizuálního umění, umožňující kontinuální konfrontaci názorů a přístupů současných umělců.

„Bývalá prádelna v Psychiatrické léčebně Bohnice je hodně inspirativním prostorem, který přímo vybízí ke vzniku multifunkčního centra současného umění, které by svou kontinuální činností přispělo k prolnutí uzavřeného světa léčebny s tím okolním. Současně však vyvolává dilema, zda vytvořením takové instituce nedojde k upevnění pozice léčebny, která by měla být naopak rozpuštěna na přátelštější chráněná bydlení. Plánovaná výstava INSTITUCEUM je snahou toto dilema nějak uchopit,“ řekl o plánované akci David Kašpar, ředitel občanského sdružení Tolerdance, které spolu s Bohnickou léčebnou a občanským sdružením INI Project výstavu pořádá.

Zahajovací výstava INSTITUCEUM představí současné české umělce, kteří se ve svých pracech zabývají nejrůznějšími politickými či společenskými strukturami a organizacemi, které přímo či nepřímo ovlivňují náš život. Součástí výstavy bude dílo laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého Evy Koťátkové, kontroverzního Ondřeje Brodyho, autorského dua MINA (Milan Mikuláštík, Jan Nálevka), Aleše Čermáka, Pavla Humhala, Kláry Jirkové, Jany Kalinové, Jany Kochánkové, Petra Skaly a Jana Pfeiffera. Na výstavu naváže projekt studentů Šalounova ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze.

Je muzeum umění elitářským chrámem, prezentujícím pouze dominantní tradici, nebo se má stát spíše otevřeným komunikačním prostorem umožňujícím konfrontaci řady názorů a přístupů? A co škola nebo nemocnice? Je žádoucí koncentrovat lidi a věci stejného druhu na jedno místo do majestátní budovy, nebo jsme otevření deinstitucionalizaci či přinejmenším proměně těchto modernistických svatyň? Hlavní ambicí kurátorky výstavy Kariny Kottové je vyvolat diskuzi nad otázkou, jakou roli hrají instituce v našich životech, do jaké míry nás ovlivňují a jak můžeme přispět k jejich proměně. Prostory Bohnické léčebny se pro takovou bilanci zdají být ideální půdou.

Slavnostní zahájení výstavy se koná v úterý 19. dubna. Od 18:00 si návštěvníci mohou přijít poslechnout diskuzi významných osobností z nejrůznějších oblastí (psychiatrie, současné umění, divadlo, dokumentaristika…). Diskuze se uskuteční formou world café v Zimní zahradě Divadla Za plotem, záznam z ní se následně stane součástí výstavy. Výstava bude otevřena od 19.00.

„World café je diskuzní proces, který se spíše podobá kavárenskému povídání než formální debatě. Účastníci probírají různá témata u jednotlivých stolků v menších skupinkách a po určité době se vymění. Dochází tak k rotaci diskutujících, což zaručuje stálou svěžest debaty nad jednotlivými tématy. Z celého procesu bude navíc pořízen tzv. zákres – tedy jakýsi karikaturní odraz celé debaty. Konfrontace grafického záznamu diskuze se závěrečnou tezí, která by ke každému tématu měla vzniknout, bude zajímavým srovnáním procesu s výsledkem. Kresby se pak stanou součástí výstavy a tedy i zprávou o konaném fóru pro další návštěvníky,“ vysvětluje Kašpar.

Výstava se koná od 19. dubna do 30. června, otevřena je každou neděli od 14 do 19 hodin. Více informací o doprovodném programu naleznete na www.pradelnabohnice.cz.