Nominace na Ceny Ministerstva kultury

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se udělují: k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Návrhy na udělení cen mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na adresu Ministerstvo kultury, samostatné oddělení umění, Maltézské nám. l, 118 11 Praha l, a to nejpozději do 31. května 2011. Další informace zde.