TZ: konkurz na ředitele NG

Tisková zpráva Ministerstva kultury 13. 4. 2011 – Zasedla komise, která ministru kultury doporučí jméno kandidáta na post generálního ředitele Národní galerie. Její rozhodování bude veřejné. Za účasti ministra kultury Jiřího Bessera se poprvé sešla komise pro výběr nového šéfa Národní galerie. Členové komise odsouhlasili, že její složení bude oficiálně zveřejněno a zároveň se jednomyslně shodli na způsobu závěrečného hlasování.

Deset členů výběrové komise nebude hlasovat anonymně a výsledek hlasování jednotlivých členů komise bude veřejný. Výběrová komise zasedla v tomto složení:

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra pro kulturní dědictví, předsedkyně komise
Doc. PhDr. Ladislav Kesner, PhD., člen komise ministra pro otázky galerií zřizovaných MK
PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR (AMG)
PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan FF Univerzity Karlovy
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF Masarykovy univerzity
Mgr. Radek Špicar, PhD. M.A., ředitel vnějších vztahů Škoda Auto a.s.
PhDr. Jiří Machalický, historik umění
Ing. Michaela Vojtová, ekonomická náměstkyně ministra kultury
Mgr. Hana Červenková, poradkyně ministra kultury pro personalistiku
Mgr. Marek Kupsa, ředitel odboru pro strategii a dotační politiku MK ČR

Ministr kultury Jiří Besser členy komise osobně seznámil s důvody, které ho vedly k sestavení komise se čtyřmi zástupci ministerstva kultury: „Náměstkyně Matoušková má Národní galerii ve své gesci, je zároveň předsedkyní komise ministra pro otázky galerií zřizovaných resortem kultury a její účast je naprosto logická. Ekonomická náměstkyně Vojtová tady reprezentuje nutnou těsnou ekonomickou provázanost ministerstva kultury a příspěvkových organizací. Magistra Červenková je profesionální vyhledávačkou talentů a je mou jedinou poradkyní na ministerstvu. Ředitel Kupsa je odborník na evropské dotace, což je další velmi důležitý zdroj financí pro příspěvkové organizace. Zároveň bych chtěl k zástupcům ministerstva dodat jednu podstatnou věc. Prakticky ve všech auditech, které jsem po svém nástupu nechal udělat je konstatováno, že ministerstvo kultury v posledních několika letech nedostatečně zastávalo svoji zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím. I proto jsou v této komisi čtyři zástupci resortu, kteří však stejně nemohou přehlasovat zbývajících šest členů z řekněme odborně kulturních kruhů“.

Ministr kultury také členům komise poděkoval za jejich rozhodnutí hlasovat veřejně a za trpělivost při čtení nejrůznějších konstrukcí, které se kolem výběrového řízení objevily v médiích. Kromě dalších zjevných nesmyslů například i při informaci, že první zasedání komise bylo narychlo přehozeno z pondělí a že ministerstvo výběr nového generálního ředitele Národní galerie záměrně zdržuje.

„Středa 13. dubna byla nejbližším a jediným termínem od uzávěrky výběrového řízení, kdy se podařil sladit program všech členů komise s programem pana ministra, což členové komise jistě potvrdí. Domníváme se, že účast všech členů komise za přítomnosti pana ministra na úvod takto ostře sledovaného výběrového řízení byla velmi žádoucí,“ uvedla náměstkyně ministra pro kulturní dědictví PhDr. Anna Matoušková, která zároveň výběrové komisi předsedá.

Komise rovněž ministra seznámila se jmény uchazečů na post generálního ředitele Národní galerie. Za přítomnosti všech členů komise byly oficiálně rozlepeny čtyři obálky přihlášených. Po posouzení formálních náležitostí pustila komise všechny následující uchazeče do dalšího kola:

prof. PhDr. Ing. Jiří Fajt, PhD.
Ing. Vladimír Rösel
Mgr. Marek Pokorný
PhDr. Michail Odarčenko, CSc.

Členové komise nyní dostanou na prostudování koncepční materiál, motivační dopis, životopis a přihlášku všech čtyř uchazečů a 5. května 2011 zahájí s účastníky výběrového řízení osobní pohovory.

Nový generální ředitel Národní galerie bude podle dříve zveřejněného harmonogramu jmenován k 1.6.2011.