TZ: THIS IS NOT…

THIS IS NOT… / God’s Entertainment – Super Nase & Co / Divus / Praha / 15. 4. 2011 v 21h

Série “Tohle není…?”

Základními vstupy pro sérii TOHLE NENÍ…? jsou díla a životy prominentních umělců (a také televizních, reklamních a jiných bavičských hvězd, a rovněž i politiků), záležitost je surrealistickou paralelou Magrittova „Ceci n’est pas une pipe / Tohle není dýmka“. Analýza je považována za dedukci reality.

– – –

“Tohle není Marina Abramovic?”

je založeno na rané performanci Mariny Abramovic zvané Rhythm 10, ve které co nejrychleji bodá deseti různými noži do prázdných míst mezi prsty své levé ruky. Snaží se poté najít a do rytmu napodobit chyby, při kterých se bodla do ruky. Chyby v přítomnosti jsou tak synchronizovány s chybami v minulosti, “pokaždé, když se bodnu, vyměním nůž”. Synchronizace chyb je pak zcela dosaženo v rytmu 10. “Tohle není Marina Abramovic?” nevyhledává rytmus chyb ani se nesnaží spouštět emoce. Tato performance není zkušební kopií Rytmu 10, ani autentickým zopakováním, ale ukazuje estetickou analogii k Abramovicové, opět dle Magrittova surrealistického pohledu. Tato analýza je současně dedukcí reality.

“Tohle není Valie Export?”

V zimě 1968 šla Valie Export na procházku – s Peterem Weibelem namísto psa. Měl na krku vodítku a lezl po čtyřech po vídeňské Kärntnerstraße. Předvedení muže jakožto psa způsobilo v souvislosti s dobovým pojetím vztahu člověka a zvířete u rakouské veřejnosti značné pohoršení. Bulvární tisk psal, že “už toho bylo dost”. V zimě 2010 šel na procházku “Peter Weibel” s “Valie Export” namísto psa. Také šla po čtyřech na vodítku po vídeňské Kärntnerstraße. Předvedení ženy jakožto psa patřícího muži, způsobilo vlnu pobouření nejen v rakouském bulvárním tisku.

 

Reklamy