TZ: Jaroslav Valečka a Jiří Hauschka

Jaroslav Valečka a Jiří Hauschka / Stuck in the Emotional Landscape / Red Gate Gallery / Londýn / 18. – 28. 4. 2011

Čeští umělci v Londýně

Od 18. do 28. dubna se v londýnské Red Gate gallery uskuteční výstava českých malířů Jiřího Hauschky a Jaroslava Valečky Stuck in the emotional landscape. Tato výstava představí tvorbu obou výtvarníků za poslední 2 roky.

Malířská tvorba Jiřího Hauschky (1965) má na české výtvarné scéně specifické místo. Umělec neabsolvoval žádnou z českých výtvarných akademií a nedostal se tak pod vliv žádného z jasně definovaných malířských okruhů. Důležitý milník v jeho uměleckém vývoji představovalo roční působení ve Velké Británii v okruhu stuckistického hnutí. Absence českého akademického drilu a britská výtvarná lekce přispěla ke skutečnosti, že si Jiří Hauschka vytvořil specifický malířský styl, který působí v rámci české výtvarné scény originálně a nezaměnitelně. Malba Jiřího Hauschky se pohybovala na pomezí abstrakce a realismu, přičemž před umělcovým pobytem ve Velké Británii v ní převažovaly abstraktní prvky. Dobře rozpoznatelným znakem Hauschkova malířského rukopisu byla zvláštní tekutě působící amorfní forma. Po návratu z britských ostrovů se Hauschka posunul směrem k realističtějšímu pojetí, v němž ona tekutá forma hrála nadále důležitou roli. Polarita abstrakce – realismus získala podobu konfrontace dvou odlišných světů v rámci jednoho kompozičního záběru.

Jaroslav Valečka (1972), je umělec, jenž si získal pozornost tím, že se jako jeden z mála nebál na přelomu 20. a 21. století vtrhnout na pole krajinomalby, tedy žánru, jehož vrchol a obliba se v té chvíli ocitly hluboce zaneseny pod současnými trendy. Nicméně i přes takové východisko to byl právě tento žák Jiřího Sopka z Akademie výtvarných umění v Praze a absolvent řady zahraničních stáží, který dokázal panoramatickou krajinomalbu znovu zpřítomnit. Dnes je pokládán za jednoho z nejtypičtějších představitelů své generace, je pravidelně vystavován a sběratelsky vyhledáván, a svým výrazem i jasnou tematickou základnou se přidružil k respektovaným a etablovaným současným autorům. Mezi typické náměty, ke kterým se ve své tvorbě stále vrací, patří nejen zmíněná krajinomalba, v níž se zaobírá především zimní horskou a podhorskou krajinou v širokých panoramatech, ale i motivy figurativní, v rámci nichž se věnuje především vesnickému prostředí a tradiční lidové zábavě (např. masopustní průvody a masky). Na první pohled by se zdálo, že jde o téma (stejně jako v případě krajinomalby) anachronické. Ale kupodivu i takové téma ve Valečkově podání funguje, především tím, že útočí na hluboce vkořeněné, divákovi bytostně známé scény.

K této výstavě bude vydána londýnským nakladatelství Victoria Press stejnojmenná publikace. Výstavu kurátorsky připravil a úvodní esej napsal Charles Thompson, zakladatel a hlavní postava Stuckismu.

Stuckismus je výtvarné hnutí, které vzniklo v roce 1999 v Londýně a rychle se rozšířilo do celého světa. Základní tezí Stuckismu je návrat ke klasicky chápané zobrazivé malbě a odpor proti převažujícímu konceptuálnímu umění. Stuckismus je největším uměleckým hnutím současnosti. V téměř 50 zemích světa působí více než 200 stuckistických skupin. Stuckismus se díky svému jedinečnému způsobu organizace stal prvním opravdu celosvětovým hnutím, v němž působí nejen představitelé euro-americké civilizace, ale i umělci z Asie a Afriky.

Výstava:

Stuck in the emotional landscape (Jiri Hauschka and Jaroslav Valečka)

Red Gate Gallery, 209a Coldharbour Lane, London SW9 8RU

18. – 28.4. 2011

Vernisáž 20. 4. 2011 v 18 h

Kniha:

Charles Thomson: Stuck in the emotional landscape (Jiri Hauschka and Jaroslav Valečka)

Victoria Press

64 stran

celobarevné reprodukce

formát 230 x 297 mm

ISBN: 0 907165 32 3

 

http://www.stuckism.com

http://www.jirihauschka.com

http://www.valecka.eu