Přednáška Sylvy Polákové

Sylva Poláková / Konvergence filmu a architektury / AVU v Praze / Praha / 20. 4. 2011 v 18h

Středy na AVU

cyklus veřejných přednášek pořádaných VVP AVU

20. 4. 2011, 18:00, Digilab AVU (aula) – 3. patro

Akademie výtvarných umění, U Akademie 4, Praha 7

SYLVA POLÁKOVÁ

Konvergence filmu a architektury

Převoditelnost jakéhokoli média na digitální kód umožňuje médiím na jedné straně expandovat, ale zároveň oslabuje jejich tradiční statut. Film, či obecněji pohyblivý obraz, je jedním z nejvlivnějších a nejužívanějších interfejsů digitálního kódu. Filmová zkušenost (zahrnující rovněž TV a video) se díky tomu tříští, ale zároveň reinkarnuje do nových podob. Jednou z oblastí, která ji asimiluje je současná architektura a její strategie radikálně změnit svůj symbolický jazyk tradičně operující se stabilitou a stálostí. Přednáška se zaměří na konvergence „prchavého“ média se „solidním“. Obecné otázky proměny (statutu filmu a architektury, podoby města a zkušenosti diváka-chodce) budou ilustrovány na zahraničních a domácích projektech.

Sylva Poláková (*1981) se v doktorském výzkumu na FF UK, obor Filmová studia zabývá konvergencemi filmu a městské architektury. Dílčí výstupy prezentovala na konferencích (Město proměnlivá ne/samozřejmost – MU Brno 2007, Spring School 2008 – Paris, Urban Mediation 2010 – Istanbul, NECS). Publikuje v odborných a kulturních periodikách (Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Iluminace, Cinepur, Kulturní týdeník A2.). Byla členkou výzkumné skupiny pro Metodologický rozcestník katedry Filmových studií FFUK a v současnosti je řešitelkou výzkumného projektu mediabaze.cz (FAMU, CAS). V letech 2005–2009 organizovala kurátorský projekt Audiovisual v kině Světozor (Praha). Spolupracuje s filmovými festivaly (MFDF Jihlava, LFŠ Uherské Hradiště, Febiofest, Anifest, Jeden Svět ad.) a věnuje se lektorské činnosti.