TZ: Ondřej Maleček

Ondřej Maleček / Druhý břeh / galerie Dole, Fiducia / Ostrava / 18. 4. – 20. 5. 2011 

Vernisáž výstavy s názvem Druhý břeh proběhne v galerii Dole (antikvariát a klub Fiducia) za účasti autora dne 18.4.2011 v 18:00.

Výstavu uvede kurátor Petr Vaňous.

Malíř Ondřej Maleček (1977) absolvoval VŠUP v Praze (prof. P. Nešleha, prof. S. Diviš). Vzhledem ke svému předchozímu, byť nedlouhému a sporadickému studiu (PF UK – obor český jazyk, výtvarná výchova, DAMU – obor scénografie) inklinuje k poezii (Vladimír Holan, Ivan Wernisch, Ivan Blatný), k próze, především ke klasikům českého romantismu a románového místopisu (K. H. Mácha, K. Klostermann) stejně jako k tradičním pohádkám. Neoromantické ohlasy tvoří podstatnou součást jeho hravé malířské poetiky. V roce 2006 absolvoval VŠUP přesvědčivým obrazovým souborem na motivy Karla Hynka Máchy, které reinterpretoval po svém, a vytvořil si tak základní výrazovou platformu pro další tvorbu. Maleček je především osamělým běžcem, jenž se těžko podřizuje něčemu jinému, nežli svému svobodnému „vnitřnímu modelu“. Naivizující forma jeho obrazů je přirozeně komplementární ke „stádiu zrodu“ myšlenky a pocitu, je autentická. Je-li v jeho obrazech přítomen humor a zlehčení, pak až někde v zadním plánu, jako obranný prostředek vůči dotírající skepsi. Maleček je především malující básník, který si, často i potměšile, hraje. Krajina je mu rovinou sebeprojekce a aktem intenzivního prožitku, který lze sdílet a po návratu z cest rozdat.

Text kurátor výstavy Petr Vaňous.

Výstava potrvá do 20.5.2011

Více o autorovi například zde: http://artlist.cz/?id=5362