Šorfová: Vycházely jsme ze stejných materiálů

Jana Šorfová zaslala Artalku prohlášení, ve kterém trvá na tom, že její projekt vznikl nezávisle na projektu Moniky Burian. Připouští maximálně, že „pro vypracování projektu používaly obdobné materiály, které mohly zapříčinit určité shody v jejich textech“. Věcně její prohlášení nepřináší nic nového, je však zajímavé po stylistické stránce, neboť je formulováno ve třetí osobě. Šorfová tak sama o sobě hovoří jako o osobnosti a zdůrazňuje své (její) mnohaleté zahraniční zkušenosti a manažerské schopnosti. Prohlášení je formulováno jako společné stanovisko Jany Šorfové a Moniky Burian. Potvrzení Moniky Burina, že tomu tak skutečně je, se nám zatím nepodařilo získat.

TISKOVÁ ZPRÁVA – text

Ředitelka Galerie Středočeského kraje (GASK) paní Jana Šorfová a ředitelka Galerie Vernon paní Monika Burian Jourdan se rozhodly vyjádřit k obvinění, které se objevilo v tisku 19. dubna 2011. Toto obvinění poškozuje činnost obou osobností, které dlouhodobě působí na české scéně výtvarného umění.

Projekt Jany Šorfové, se kterým vyhrála konkurzní řízení na místo ředitele Galerie Středočeského kraje, vznikl nezávisle na projektu paní Burian, se kterým se hlásila na post ředitele Národní Galerie v Praze. Obě dámy spolu v minulosti profesně spolupracovaly a na vedení galerie mají podobný názor, který se zejména týká oblasti managementu směřovaného na spolupráci se zahraničím a inovativní živé PR. Pro vypracování projektu používaly obdobné materiály, které mohly zapříčinit určité shody v jejich textech.

Šorfová i Burian mají právě ze zahraničí mnohaleté zkušennosti v oboru.

Jana Šorfová absolvovala kurzy Michaela M. Kaisera z Kennedy Center v Praze, které se týkaly PR a marketingu pro strategické plánování v umění, ale vedla i chod mezinárodní galerie DeVorzon Art  v Kalifornii a Rotterdamu. V průběhu jejího působení jakožto výkonné ředitelky Nadace Jana a Medy Mládkových – Museum Kampa se vyprofilovaly i její manažérské schopnosti.

Monika Burian získala již v roce 2003 titul MBA na Cambridge University a již deset let vede v Praze Galerii Vernon, která aktivně spolupracuje se zahraničím (Festival současného umění Tina B. představující mezinárodní uměleckou scénu v Praze, výstava švýcarského fotografa Michela Comteho v Leica Gallery či výstava italského klasika Amedea Modiglianiho v Obecním domě atd.). Monika Burian se podílela na vývojí českého galerijnictví moderním směrem a její projekty mají mezinárodní úroveň.

Jejich názory na vedení současného galerijního prostoru existují nezávisle na prostorech, ve kterých působí nebo působit budou. A budou i nadále posunovat českou uměleckou scénu.