TZ: Lubomír Typlt

Lubomír Typlt / Mobilizace / Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna / Brno / 22. 4. – 5. 6. 2011 

Lubomír Typlt

Mobilizace

22 04 – 05 06 (2011)

Dům pánů z Kunštátu

Vernisáž ve čtvrtek 21 04 2011 v 18 hodin v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Kurátorkou výstavy je Jana Vránová.

Výstava obrazů, objektů a animací Lubomíra Typlta je výběrem z jeho tvorby několika posledních let, včetně prací z letošního roku. Jeho dílo osciluje mezi dvěma polohami: expresivní figurativní malby obsahují prvky absurdity a sarkasmu, utopické mechanické konstrukce jsou blízké dadaismu. V malbách posledního období se obě tyto roviny prolínají a vytvářejí nové významové konotace, s možnostmi různých obsahových interpretací. V malířské tvorbě Lubomíra Typlta bývá právem zdůrazňována její expresivita, většinou v souvislosti s jeho studiem na Kunstakademie v Düsseldorfu (prof. M. Lüpertz, G. Merz, A. R. Penck). Autor vychází ze smyslové zkušenosti, jeho díla reagují na prožívanou realitu, na emocionální podnět – protagonisté jeho obrazů jsou nositeli symbolických, kritických a ironických podtextů, ocitají se v situacích, kdy jsou vystaveni příkoří, trestu, nejistotě, izolováni od ostatního světa. Kresebná i malířská interpretace figurálních kompozic, mimika a výraz postav, ostrý, kontrastní kolorit akcentuje významové aspekty malby, její dramatičnost, vyhrocené pocitové stavy jedince: strach, úzkost, výsměch, stud, údiv, smích. Malby vyjadřují jistou symboliku, sdělení, nejsou však narativní. Postavy adolescentů se postupně namísto v uzavřených prostorách nacházejí v jakýchsi fiktivních krajinách, naznačených pouze horizontem a barevně kontrastním členěním prostoru, dějový akcent je podtrhován barevností obrazu, exaltovaným malířským přednesem.

Typltovy trojrozměrné instalace z předmětů každodenní potřeby s malbou úzce souvisejí, jejich spojením vznikají dadaistické prostorové objekty, evokující nové významové interpretace těchto tvarových konfigurací, pracující s prvky absurdity, fantazie, s fenoménem času. Některé tyto nové mechanismy jsou současně i motivem autorových geometrických obrazů – manipuluje s nimi formou řazení, vrstvení a opakování, soustřeďuje se na jejich rytmus, estetické kvality a energii.

S propojením uvedených prvků pracuje od loňského roku v projekcích, kde jsou obrazové motivy převáděny do 3D animace (spolupracuje na nich s expertem na nové technologie Davidem Vrbíkem); vytváří tak novou, fiktivní realitu, žijící svým vlastním životem. Typltovy práce mají mnoho významových vrstev a individuálních možností výkladu, jejich vnímání zůstává otevřené.