TZ: Tomáš Vaněk

Tomáš Vaněk / Particip č. 129 / Galerie Cella / Opava / 28. 4. – 27. 5. 2011

Vernisáž – čtvrtek 28. 4. 2011 v 17 hod

Pro  Galerii Cella připravuje Tomáš Vaněk, nositel ceny Jindřicha Chalupeckého, instalaci reagující na konkrétní prostor. Pomocí šablon a spreje vytvoří iluze drobných předmětů jako jsou hřebíky, skoby, stíny atd. a stop časových, materiálových a situačních proměn jako například praskliny nebo díry ve zdech. Divák či lépe účastník prostoru bude moci na několika místech galerie si také poslechnout iluzi zvukové situace místa a bude tak ještě více postaven na rozhraní klamu a skutečnosti. „Skrze minimální zásahy v daném prostoru a následném zapojení diváka, mi jde o nastavení situace, kdy viděné a slyšené nic plynule přechází ve vnímatelné něco “ Tomáš Vaněk.