RE: Public art III (Umělecký aktivismus / prostor neshody)

RE: Public art III / Umělecký aktivismus: prostor neshody / Milan Mikuláštík, Jiří Ptáček, Michal Moravčík, Adam Gebrian, Jan Zálešák / Dům umění města Brna / Brno / 27. – 28. 4. 2011

RE: Public art

Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků. Množství činností spojených s tímto typem uměleckých aktivit, jejich různorodost a také neustálý vývoj tohoto tématu si podrobné zpracování naléhavě žádá.

RE: Public art – přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru je adresován studentům vysokých škol, studentům škol s uměleckým zaměřením a zájemcům o fenomén veřejného umění obecně. Cyklus pořádaný občanským sdružením SPKH a FaVU VUT v Brně je součástí projektu mezifakultní spolupráce studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně s názvem Čtení místa (řešení parkové lokality Kraví hora v Brně) podpořeného dotací z Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2011.

Přednáškový blok III.

UMĚLECKÝ AKTIVISMUS: PROSTOR NESHODY

27. 4. – 28. 4. 2011

Moderuje Jan Zálešák.

Středa 27. 4. 2011

Přednáškový sál Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

 

16.00–16.40               Milan Mikuláštík / Kritické umění

Krátký exkurz do historie angažovaného a aktivistického umění, culture jammingu, guerilla artu a dalších příbuzných disciplín. Umění versus společnost. Lartpourlart fuck off.

Milan Mikuláštík (*1975) – intermediální umělec, kurátor výstav a publicista. Vystavuje od roku 1995. Působí v umělecko-aktivistické skupině Guma Guar a uskupení MINA. Pracoval jako redaktor kulturní přílohy Reflexu. Poté krátce působil jako kurátor Galerie NoD. Od roku 2009 pracuje jako kurátor Galerie NTK.

16.45–17.00               Jiří Ptáček / Umělecký? Aktivismus?

Jak se čeští umělci sžívají s pojmem aktivismus. Jak ho naplňují? Akceptují ho či se mu brání?

Jiří Ptáček (*1975) – kurátor a kritik umění. Působil jako šéfredaktor časopisu Umělec, později jako kurátor Galerie NoD v Praze. Od roku 2009 vyučuje v Ateliéru video na brněnské Fakultě výtvarných umění. V roce 2011 připravuje celoroční výstavní program pro Galerii mladých v Brně nazvaný Galerie Mládí . Pravidelně přispívá do odborných periodik a katalogů, vede výtvarnou rubriku časopisu Nový prostor. Uspořádal řadu kolektivních i samostatných výstav v různých galeriích u nás i v zahraničí.

17.00–17.15               diskuse (po obou příspěvcích)

 

17.20–18.00               Michal Moravčík / Možnosti mdlého prostredia

Promluví o legálních a ilegálních aktivitách ve slovenském veřejném prostoru za posledních deset let, o jejich příčinách a důsledcích; o narůstajícím vlivu politiky na galerijní instituce; o dlouhodobě neřešených institucionálních problémech výtvarné scény a vzniku uměleckých iniciativ.

Michal Moravčík (*1974) – slovenský umělec zabývající se problematikou paměti a estetické analýzy každodenního života a reagující rovněž na politikum středoevropského prostoru a na otázky spojené s národními historickými tenzemi. Spoluinicioval vznik kritické platformy Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo (2010). Zabývá se rovněž kritickou reflexí veřejného prostoru Bratislavy a vytvářením alternativy vůči tradičnímu chápání sochy ve veřejném prostoru: Akú sochu do mesta? (2006), Stop kultúrnej politike v našich mestách! (2006). Je členem sdružení Verejný podstavec. V roce 2008 realizoval v rámci přehlídky Brno Art Open / Sochy v ulicích site-specific instalaci Sbohem a nashledanou před vilou Tugendhat.

18.00–18.15               diskuse

 

18.20–19.00               Adam Gebrian / Veřejný život, nebo veřejný prostor?

„Častokrát mluvíme o snaze aktivizovat veřejný prostor. Navrátit do něj život. Například pomocí uměleckých instalací (umění ve veřejném prostoru), nebo vložením kvalitního městského mobiliáře. Zajisté chvályhodná snaha, ale není možné dosáhnout téhož jiným způsobem? Radikálně zmenšit jeho množství? Myslím si, že veřejného (exteriérového) prostoru máme příliš mnoho. Občas na aktivizaci rezignujeme a snažíme se prázdnotu pouze zaplnit. Máme na to obyčejně dva prostředky. Auta a zeleň.“

 

Adam Gebrian (*1979) – člen redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Na 11. bienále v Benátkách vystavoval svůj projekt pro Dubaj More than Paradise. Podílel se na přípravě kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 nebo na vzniku první soukromé školy architektury v Česku (Archip). Od roku 2009 moderuje na Radiu Wave vlastní pořad Bourání. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze, vytváří seriál o současné architektuře pro Lidové noviny a je jedním ze 4 členů občanského sdružení Městské zásahy.

19.00–19.15               diskuse

Čtvrtek 28. 4. 2011

16.00–16.40               Jan Zálešák / Umění protestu

Přednáška bude pokusem o nastínění volné typologie, respektive žánrového rozdělení uměleckého aktivismu. Vymezí historické kořeny aktivistických přístupů v umění na pozadí opěrných bodů instituce (moderního) umění, jimiž jsou sociální a estetická autonomie. Přehled projektů reprezentujících jednotlivé formáty uměleckého aktivismu doprovodí stručné představení teoretické reflexe „antagonistické praxe“, jak se objevuje v textech Claire Bishop a Chantal Mouffé.

Jan Zálešák (*1979) – působí na brněnské Katedře výtvarné výchovy jako řešitel výzkumného grantu Umění spolupráce, v němž mapuje kolaborativní a participativní tendence v současném umění. V letech 2008–2010 byl kurátorem brněnské Galerie mladých a kurátorské činnosti se nadále věnuje na volné noze. Jako výtvarný kritik pravidelně přispívá do českých odborných periodik.

16.40–16.55               diskuse

17.00–17.40               Palo Fabuš / Pod zemí, která splynula s mapou, aneb

Iracionální povaha racionální kritiky
Dvacáté století bylo podle francouzského filozofa Alaina Badioua stoletím vášnivého vztahu k realitě. Samou láskou jsme tuto realitu zadusili: otázku Co je? nahradila otázka Co může být? Místo Co dělat? se ptáme Co lze dělat?“. Média a nové technologie, kterými možnostní povahu skutečnosti katalyzujeme, jsou jejím důsledkem i násobitelem do té míry, že hypertrofie Možného efektivně maskuje Nutné. Otázka svobody je vytlačována do sféry vědomí a deformována pod nátlakem srozumitelnosti. Univerzálním platidlem je tísnivá nekonfliktnost.

 

Palo Fabuš (*1983) – výtvarný kritik. Jeho zájem o nová média se postupně rozvinul ve studium současné kultury opírající se různé obory jako jsou sociologie, mediální studia a filozofie. Od roku 2009 je redaktorem časopisu Umělec.

17.40–17.55               diskuse

18.00–18.15               Jiří Ptáček / Ježaté lampy

Přednáškový tag o významu street artu pro český veřejný prostor. (Kdo okupuje veřejný prostor? Jak si ho brání? Jak jsme se tomu přizpůsobili?)