Přednáška Magdy Stanové

Magda Stanová / Algoritmy v umění: Nácvik připravované přednášky / FUTURA / Praha / 28. 4. 2011 v 19h

Centrum pro současné umění FUTURA si Vás dovoluje pozvat na přednášku slovenské umělkyně a rezidentky FUTURY Magdy Stanové:

Algoritmy v umění: Nácvik připravované přednášky

Téměř veškeré naše chování, ať vědomé či nevědomé vychází ze standardizovaných postupů – algoritmů. Umění je sféra kde je dovolené či dokonce žádoucí vyhýbat se dobře známému, vymykat se pravidlům, překračovat normy, nabourávat očekávání, překvapit a hledat to co doposud nebylo objevené. I přesto si je ve světě umění celá řada prací podobná a jen zřídkakdy se objeví něco opravdu nového.

Přednáška proběhne 28.4.2011 od 19:00 v prostorách centra pro současné umění FUTURA.

Přednáška a následující diskuze bude vedena v anglickém jazyce.

FUTURA

Holečkova 49

Praha 5 – Smíchov

150 00 CZ


Reklamy