TZ: Chýnovská vize Františka Bílka

Chýnovská vize Františka Bílka / Dům Františka Bílka / Chýnov u Tábora / od 1. 5. 2011 

Galerie hlavního města Prahy Vám s radostí oznamuje, že dne 1. května 2011 se znovu otevře dlouhodobá expozice v Domě Františka Bílka v Chýnově u Tábora.

Záměrem expozice s názvem „Chýnovská vize Františka Bílka“ je představit pozoruhodné, secesně symbolistní dílo umělce, který si v rodném Chýnově vytvořil zázemí pro svou tvorbu v podobě originální autorské varianty rodinného domu s ateliérem. Architektura domu, postaveného Bílkem v roce 1898 z režného cihlového zdiva s dobovými „lidovými“ dřevěnými prvky a dřevořezbami, odkazuje k tradici chýnovského stavitelství. Nezaměnitelný ráz ale dodávají domu především štukové figurální reliéfy na fasádě se symbolickými tématy Boží ochrany a duchovního růstu člověka, dotvářené verši z Janova evangelia v štukových ostěních oken.

Nová expozice nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci devadesátých let a počátkem prvního desetiletí 20. století vytvořil, jiná se stala během jeho života součástí původního interiéru. V reprezentativním výběru děl, kde se Bílek představuje především jako sochař, jsou zastoupeny také práce, odkazující k národní duchovní tradici českého národa, která má kořeny právě v tomto regionu. Patří k nim i dva návrhy nerealizovaných pomníků; desetinový model monumentálního Národního pomníku pro Bílou horu (1908), vyjadřující vzestup a pád českého národa a návrh pro Pomník Jana Žižky pro pražský Vítkov (1913), oslavující dobu husitství.


Reklamy