TZ: Mír Igora Grubiće

Igor Grubić / MÍR / Art of Urban Intervention / Ústí nad Labem / 27. 4. – 1. 5. 2011

Mír Igora Grubiće

V rámci projektu Art of Urban Intervention probíhá v termínu 27. 4.–1. 5. na světelné reklamě hotelu Vladimir, intervence chorvatského výtvarníka Igora Grubiće. Po dobu těchto dnů budou na ústecké dominantě rozsvícena pouze poslední tři písmena, nad městem se tak bude vznášet pozitivní nápis MÍR. Minimalistickým zásahem do městského prostředí chce Igor Grubič vyvést obyvatele ze stereotypu a přimět je tím k zamyšlení se nad významem a poselstvím tohoto slova v dnešní době.

Bližší informace o projektu Art of Urban Intervention naleznete na http://www.gef.cz