Doprovodný program k výstavě the Art of Urban Intervention

The Art of Urban Intervention / UJEP / Ústí nad Labem / 29. 4. – 1. 5. 2011 

Srdečně Vás zveme na

Kino Twilight – Ráťakero Mozi, které bude probíhat v Předlicích 29. a 30. dubna. 1. května pak na procházku po Spolchemii s historiky, architektem a chemikem. Obě akce jsou součástí projektu Art of Urban Intervention pořádaného Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, jehož část je vystavena v Galerii Emila Filly a část se odehrává v ústecké čtvrti Předlice. 29. a 30. dubna budou na dětském hřišti v Marxově ulici promítány filmy a pohádky s romskou tématikou či romskými herci. Sobotní večer bude spojený s pálením čarodějnic. Tento projekt je uměleckou intervencí berlínské výtvarné skupin Bankller. 1. května od 13 hodin bude probíhat v areálu Spolchemie komentovaná prohlídka o jeho minulosti i současnosti z pohledu historiků, architekta a chemika.

Kino Twilight – Ráťakero Mozi

Datum: 29. 30. 4.

Promítání od: 20:30

V sobotu pálení čarodějnic od 19 hodin

Komentovaná prohlídka po Spolchemii

Datum: 1. 5.

Začátek prohlídky: 13 hodin

Sraz před vstupem do areálu

Areálem provedou: Tomáš Pavlíček, Martin Krsek, Matěj Páral