Jednodenní přednáškový blok k výstavě neLidské

Jednodenní přednáškový blok k výstavě neLidské (komunikace s Hermannem Nitschem) / foyer Divadla Reduta / 4. 5. 2011 od 14h

Od 14.00

Odpolední panel přednášek se odehrává v rámci doprovodného programu přímo v prostorách výstavy.

Studenti a odborníci z různých oblastí společenských věd přednesou své příspěvky vztahující se k různosti pojetí kontroverze, hraničním polohám uměleckého projevu nebo otázce ukotvení v prožitku a kulturní identitě.

Program:

14.00 – 14.15

56. Malaktion Museumszentrum Mistelbach 2009

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Počátky spolupráce Brna a Mistelbachu, provoz Muzea Hermanna Nitsche a místní aktivity.

14.20 – 14.50

Krajina mizející autenticity

Mgr. Martina Dobrovolná (FSS MU)

Krátký vhled do teorie kulturního potlačení, informačního zahlcení, konzumu a narcismu v současné společnosti. Sigmund Freud, Christopher Lash, Gilles Lipovetsky.

15.00 – 15.30

Extenze těla za hranice umění

Mgr. Josef Cseres

Extrémní formy sociálního intervenčního umění, motivace a poměr investice vlastního „materiálu“.

15.35 – 16.00

Tělesnost ve slovenském akčním umění

Bc. Zuzana Jakalová (FF MU)

Zamyšlení nad způsobem práce s tělem ve slovenském akčním umění v letech 1965 – 1989 s přesahy k českému akčnímu umění.

16.15 – 17.00

Hrej ve tmě, co nejhlasitěji – bolest jako součást poslechu

Mgr. Viktor Pantůček

Vybrané příklady hudební tvorby, jejíž radikální polohy reflektují hranice bolesti fyzické, či emoční.

Půjdeme od radikálního patafyzického smutku Alphonse Allaise, přes radikální koncepty nové estetiky Bussoniho a Rusolla, hlukové etudy Pierre Schaeffera, elementární volnost Johna Cage, „radikální krutost“ Krzysztofa Pendereckého, materiálové navršení Iannise Xenakise, ruchové kompozice Pauline Oliveros, strojovost Lou Reeda, hlukové koncepty Christiana Marcley a Diamondy Galas až po současnou koncepci noisové scény. Příspěvek bude koncipován formou komentované poslechovky.

17.00 – 17.30

Hudba nelidskosti – smrt, utrpení a perverze v hudebním žánru grindcore“

Mgr. Jiří Bernkopf (FF MU)

K obratu zájmu na morbidní témata došlo u zmíněné hudební subkultury nezávisle na dění v umělecké avantgardě jako přirozená potřeba provokativně komentovat současný svět. Zálibu v morbiditě lze tedy chápat jako extrémně dekadentní metaforu pro stav světa. Většinou se tvůrci stylizují, tj. mají od své tvorby odstup, V extrémních případech se ale lze setkat se skutečnou psychickou deformací, ovlivnění solipsismem, a podobně.

17.45

Andrea Vatulíková – recitál (Zdeněk Volf: Chlévská lyrika) + autorské čtení