TZ: IN OPTIMA FORMA

IN OPTIMA FORMA / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 5. 5. – 28. 5. 2011 

Výstava IN OPTIMA FORMA je jedním z praktických výstupů studentů oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Výstavu doplňuje doprovodný program, o němž vás budeme informovat, v den vernisáže také afterparty od 20 hodin v klubu Doma v Ústí nad Labem.

Výstavní projekt získal podporu z Rozvojového projektu MŠMT ČR Posilování regionální funkce UJEP v oblasti spolupráce s výstavními institucemi Ústeckého kraje, jehož řešitelem je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Bližší informace získáte na webových stránkách FUD UJEP http://www.fud.ujep.cz nebo Galerie Emila Filly www. gef.cz