TZ: Jaroslav Valečka

Jaroslav Valečka / Syrová lyrika / Galerie 21. století / Praha / 5. 5. – 1. 6. 2011 

Jaroslav Valečka: Syrová lyrika

6. 5. 2011 – 1. 6. 2011

Vernisáž proběhne: 5. 5. 2011 v 19 hodin v Galerii 21. století, Dukelských hrdinů 26, Praha 7

Kurátorka výstavy: Kateřina Tučková

Jaroslav Valečka (1972), absolvent pražské AVU, člen skupiny Prague Stuckists, patří mezi umělce střední generace vyznávající tradiční výtvarná média – malbu a kresbu. Už od počátku své profesní dráhy se profiloval jako autor tendující k výrazovému symbolismu a klasické formě. V rámci těchto kategorií dodnes sleduje dva hlavní námětové proudy, a to krajinu a figurální motivy.

I současná výstava nazvaná SYROVÁ LYRIKA nabízí soubor nových prací, které vycházejí z daných kategorií. Autor na ní shromáždil především malby nočních krajin zabíraných v široké perspektivě, které v sobě skrývají jakousi osudovost, a také několik portrétních maleb, na nichž jsou zobrazeni jedinci komplikovaně proplouvající standardními životními situacemi. Symbolicky tu zobecňuje určité fenomény lidské existence s jejími fyzickými i psychickými projevy, které čerpá z neustále rezonující problematiky severních Čech. Jde o jeho rodný kraj, který se postupem 20. století proměnil z romantického kraje v místo zle zasažené vysídlením a posléze komunistickým režimem, který do něj převedl obyvatele bez vztahu k danému místu.

Je to prokletí i zdroj největší inspirace, který Valečku s touto oblastí spojuje.

Jaroslav Valečka v současné chvíli vystavuje také na výstavě STUCK in the Emotional Landscapelondýnské Red Gate Gallery, která představuje jeho verzi krajinomalby v konfrontaci dalšího českého malíře, Jiřího Hauschky.

Jeho práce je také zastoupena na mezinárodní výstavě Stuckismu nazvané The Enemies of Art, která se odehrává do 2. 5. 2011 ve výstavních prostorách Launderdale House v Highgate Hill, taktéž v Londýně.

Informace o ní lze nalézt na stránkách stuckistického hnutí: www.stuckism.com, k oběma výstavám jsou k dispozici katalogy, které na přání zašleme jako recenzní výtisky.

Jaroslav Valečka je jedním z autorů střední generace, kteří si za svého poměrně krátkého působení na české výtvarné scéně dokázali vytvořit výrazně osobitý projev, který v současné chvíli získává uznání i na mezinárodních konfrontacích. Přijďte se přesvědčit na vernisáž výstavy.

JAROSLAV VALEČKA: SYROVÁ LYRIKA

Galerie 21 století
Dukelských hrdinů 26
Praha 7