TZ: Chýnovská vize Františka Bílka

Chýnovská vize Františka Bílka / GHMP / Chýnov / od 1. 5. 2011 

CHÝNOVSKÁ VIZE FRANTIŠKA BÍLKA

Otevřeno od 1. 5. 2011, út-ne 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Vstupné: 50,- Kč základní / 30,- Kč snížené, více na http://www.ghmp.cz

Autor expozice: Petr Wittlich

Kurátorka expozice: Hana Larvová

Po slavnostním otevření zrekonstruované pražské vily Františka Bílka v září loňského roku, s novou stálou expozicí a vytvořeným Studijním a dokumentačním centrem, se v chýnovském Domě Františka Bílka 1. května 2011 otevírá další nová stálá expozice autorova díla. Jejím záměrem je představit v novém souboru pozoruhodné, secesně symbolistní dílo umělce, který si v rodném Chýnově vytvořil zázemí pro svou tvorbu v podobě originální autorské varianty rodinného domu s ateliérem. Architektura domu, postaveného Bílkem v roce 1898 z režného cihlového zdiva s dobovými „lidovými“ dřevěnými prvky a dřevořezbami, odkazuje k tradici chýnovského stavitelství. Originální charakter ale dodává domu řešení jeho fasády se štukovými figurálními reliéfy se symbolickými tématy boží ochrany a duchovního růstu člověka, které doplňují reliéfy ve štukových ostěních oken s verši z Janova evangelia. Tyto reliéfy prošly v posledních letech náročnou restaurátorskou opravou.

Nová expozice nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý vztah k chýnovskému domu. Oproti poslední instalaci je důraz položen především na raná díla, která tu Bílek ke konci devadesátých let 19. a počátkem prvního desetiletí 20. století vytvořil, další se stala během jeho života součástí původního interiéru. Jedním z nových exponátů je také ukázka Bílkovy práce s knihou v podobě jedné z jeho biblí s autorskou, ručně řezanou koženou vazbou s figurální tematikou světců a proroků.

V reprezentativním výběru děl, kde se Bílek představuje především jako sochař, jsou zastoupeny také práce, odkazující k národní duchovní tradici českého národa, která má kořeny právě v tomto regionu. Patří k nim i dva návrhy nerealizovaných pomníků; desetinový model monumentálního Národního pomníku pro Bílou horu (1908), vyjadřující vzestup a pád českého národa, a návrhová kresba pro Pomník Jana Žižky pro pražský Vítkov (1913), oslavující dobu husitství, která je vystavena v rámci obou stálých expozic v Chýnově i v Praze vůbec poprvé.

Hana Larvová

Dům Františka Bílka v Chýnově

Údolní 133

391 55 Chýnov u Tábora

+420 381 297 230