TZ: Europa Jagellonica

V galerii GASK odstartuje v květnu 2012 významný česko-polsko-německý výstavní projekt. „Poprvé se nám tak představí umění a kultura ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku v širokých mezinárodních souvislostech,“ říká hlavní kurátor Doc. Dr. Jiří Fajt. Na dvě stě klíčových uměleckých děl všech výtvarných oborů z více jak stovky evropských a amerických muzeí, církevních a soukromých sbírek bude prezentováno v kontextu funkce, společenských ambicí objednavatelů a výtvarných záměrů tvůrců. Pocházejí z rozsáhlého území od Baltu až po Jaderské a Černé moře, které kolem roku 1500 ovládala mocná litevsko-polská dynastie Jagellonců.

Výstava bude zpřístupněna ve třech městech, které spojuje bohatá kulturní minulost vyjádřená titulem světového kulturního dědictví UNESCO:

Kutná Hora: květen–září 2012, Varšava: říjen 2012–leden 2013 a Postupim: březen–červen 2013. Každou ze tří verzí výstavy charakterizuje vlastní tematické těžiště – v Kutné Hoře výtvarná kultura horních měst a jejich elit, ve Varšavě dvorská reprezentace královské dynastie a umělecká výměna v jagellonských zemích a v Postupimi příbuzenské svazky Jagellonců s říšskými knížaty a jejich kulturní a umělecké důsledky.

Česká verze výstavy se koná v autentickém prostředí Kutné Hory, kde byl Vladislav II., první český král z rodu Jagellonců, roku 1471 zvolen zemskými stavy. Po Praze nejvýznamnější město Českého království se již na sklonku 13. století díky bohatým zásobám stříbra proměnilo na královskou pokladnici. Jagellonská éra se významně zapsala do tváře dnešní Kutné Hory, jejíž historické památky in situ se stanou integrální součástí výstavního projektu. Některé z nich budou zpřístupněny vůbec poprvé (například mimořádné empory hornického chrámu sv. Barbory od královského stavitele Benedikta Rieda). V centru pozornosti tak stojí umělecká reprezentace královského rodu Jagellonců, který po čtyři generace dominoval politické scéně ve střední a středovýchodní Evropě. Nejznámějšími příklady jmen umělců, která na výstavě zazní, jsou např. Lucas Cranach st., Albrecht Dürer, Mistr Litoměřického oltáře, Pavel z Levoče, Veit Stoß, vedle nich i zlatníků a medailérů jako Melchior Baier, Hans Daucher, Marcin Marciniec a Domenico da Sustri.

Do projektu bude začleněna řada dalších českých historických měst, hradů, zámků, klášterů a kostelů, které jagellonské době vděčí za svou dnešní podobu. Zapojí se i důležité české muzejní a galerijní sbírky. K účasti jsou vyzvána také státní a církevní muzea umění a galerie s významnými sbírkovými fondy z jagellonského období.

K výstavnímu projektu je připravován bohatý národní i mezinárodní výchovně-vzdělávací program pro všechny věkové a sociální kategorie návštěvníků. Vydán bude výstavní katalog v české a anglické verzi, průvodce výstavou, průvodce po zpřístupněných historických objektech v Kutné Hoře a programová nabídka jagellonských památek a českých sbírkových institucí s pozdně gotickými fondy. Nezapomeneme ani na široký výběr upomínkových předmětů a dalších merkantilií s motivy z vystavených uměleckých děl.

Výstavní projekt pořádají čtyři muzea umění z České republiky, Polska a Německa ve spolupráci s vědecko-výzkumným institutem při univerzitě v Lipsku: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) a Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) s Das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO).

Česká verze výstavy se díky vydatné finanční podpoře Středočeského kraje koná pod patronací jeho hejtmana, MUDr. Davida Ratha.