TZ: Secesní plastika v Galerii moderního umění v Hradci Králové

Secesní plastika ze sbírek galerie / Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové / 5. 5. – 18. 9. 2011

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Secesní plastika ze sbírek galerie

slavnostní zahájení ve čtvrtek 5. května 2011 v 19:30 hodin

během Galerijního nokturna, kdy má galerie otevřeno až do 22:00 hodin

hudební program – Nové komorní trio – dobové skladby

Věřte mi, že do duše se taková divná touha vkrádá, že slyšíte lehýnký šum perutí vznešeného, jenž za průvodu čarokrásných a přejemných akordů lyry ústy svými duše ševelí… (Karel Hlaváček)

Návrhy na pomníky, alegorie, portréty i akty; extáze, pesimistické vize i krajní stylizace, taková je podoba plastiky realizované v bronzu i sádrových skicách z počátku 20. století ve sbírkách galerie.

Galerie moderního umění zveřejňuje část svého depozitáře plastik. V prvním patře galerie je nainstalována převážná část secesních sochařských pokladů ze sbírek instituce. Vystavena jsou díla doyena českého sochařství Josefa Václava Myslbeka, jeho žáků Stanislava Suchardy, Jana Štursy či Quidona Kociana i těch, kdo se vymkli jeho přímému vlivu – Ladislav Šaloun a František Bílek. Skupinu doplňují drobnějšími díly Ladislav Kofránek a národopisný sochař Franta Uprka. Josef Mařatka je zastoupen svou slavnou Velkou rukou jako žák Myslbeka i Augusta Rodina z Paříže. Téměř čtyřicet sochařskáých děl v bronzu a cínu či modely v sádře je doplněno několika grafickými listy a kresbami vystavených autorů. Přestože sbírka galerie v době secese na přelomu 19. a 20.století ještě neexistovala, její současné sbírky skromně ale názorně dokumentují výtvarný názor tohoto velmi intenzivního období. Je tu zastoupena IV. varianta Myslbekovy Hudby, první secesní plastiky v Čechách vůbec. Uvidíte i Skončenou melodii Myslbekova žáka Kociana, která mistrovu práci rozvádí. Ve stálé expozici je pak možno si prohlédnout a porovnat i slavný Kocianův Úděl umělce, který parodoval právě tuto Hudbu v reakci na Myslbekovo trochu nesportovní chování spojené se vznikem Kocianovy Šárky, která je v expozici rovněž k vidění.

Téměř každá vystavená plastika má svůj příběh – můžete si prohlédnout krásnou impresivní studii k hlavě významného herce Eduarda Vojana od Štursy i Kocianův ideální návrh na pomník herečky Hany Kvapilové. Výstava je divákům k dispozici v otvíracích hodinách galerie až do 18. září 2011.

Galerie moderního umění si pro Vás připravila k výstavě také komentované prohlídky a edukační programy pro všechny věkové kategorie, od školek, přes základní a střední školy až k rodičům s dětmi a seniorům.

Martina Vítková

kurátorka výstavy

Programy pro školy a rodiče s dětmi připravují Klára Zářecká a Karin Militká, informace na stránkách galerie http://www.galeriehk.cz. Vhodný program pro školy ši skupiny zájemců si můžete objednat na čísle 495 582 722, edukace@galeriehk.cz. Komentované prohlídky pro školy a skupiny zájemců na stejném telefonu, Martina Vítková, odborne@galeriehk.cz.