Přednáška Luďka Sýkory v rámci OFFCITY

Luděk Sýkora / Výzvy postsocialistického města / OFFCITY 2011 / Divadlo 29 / Pardubice / 11. 5. 2011 od 18h 

LUDĚK SÝKORA

středa 11. května od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice

Další z cyklu přednášek v rámci projektu offcity bude opět ne-architektonické a věříme, že velmi specifickým způsobem nám odkryje další vrstvu města…

Sociální geograf Luděk Sýkora nám v přednášce a diskusi na téma „Výzvy postsocialistického města“ odkryje další vrstvy městského organismu. Působí jako docent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Věnuje se především studiu proměn postsocialistických měst, zkoumá vývoj městských čtvrtí a lokalit. Přednáší rovněž na VŠUP pro studenty urbanismu a architektury. Studijně a pracovně pobýval v Nizozemsku, Norsku a Spojených státech. Publikoval přes 80 odborných prací.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2011.

Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice, Nadace české

architektury a Ministerstva kultury ČR.

http://www.offcity.cz / http://www.divadlo29.cz

************************************************

PŘIPRAVUJEME

OFFCITY_WORKSHOP 06/ PARTYZÁNSKÉ HLADCE – OBRACE

sobota 4. června – neděle 5. června 2011

Divadlo 29 + veřejné prostory města

Workshop partyzánského pletení a háčkování (guerilla knittingu) čili oplétání a oháčkovávání běžně neoblékaných objektů – zábradlí, stromů, sloupů, zastávek i soch.