TZ: Milan Kohout

Milan Kohout / Politika je Život je Umění – retrospektiva / Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna / Brno / 11. 5. – 5. 6. 2011 

Milan Kohout

Politika je Život je Umění / retrospektiva

11 05 – 05 06 (2011)

Galerie G99

Dům pánů z Kunštátu

Tisková konference 3. května 2011 v 11 h v Domě umění, Malinovského nám. 2

Vernisáž v úterý 10. května 2011 v 17.30 v Galerii G99, Domě pánů z Kunštátu Dominikánská 9, Brno

Kurátorem výstavy a autorem výstavního projektu G99 je František Kowolowski.

Galerie G99 představuje retrospektivní výstavu performera, akčního umělce, básníka a pedagoga Milana Kohouta. Milana Kohout by se dal zařadit mezi angažované umělce jako Guerrilla Girls, Bread & Puppet Theater, Johnny English nebo Peter Schumann. Autor byl v roce 1986 pro svou politickou a kulturní činnost vyhoštěn spolu se skupinou dalších signatářů Charty 77 ze země. V současné době působí v americkém Bostonu. Jeho práce se zaměřuje především na téma lidských práv menšin (v poslední době zejména Romů) a politiku (kritika totalitních systémů kapitalismu, komunismu a fundamentalistických náboženství). Ve své práci se také snaží přiblížit obyčejný život umění. Věří, že performanční umění je zásadní uměleckou formou, která byla s námi od chvíle, kdy jsme definovali sami sebe jako lidské bytosti. Pro časopis Xantypa připravil řadu exkluzivních rozhovorů se světově proslulými osobnostmi jako Kurt Vonnegut a Noam Chomsky. Určujícím směrem Kohoutovy americké tvorby je jeho zjištění, že kapitalistický systém vládnoucí v USA je jen jiným druhem totality, proti kterému je třeba se vymezit stejně jako proti nenáviděnému komunistickému režimu. Kohoutovým hlavním oborem však zůstává především akční umění. Jeho akce se odehrávají jak ve veřejném prostoru, tak na půdě institucí, jako jsou galerie nebo divadla. Mezi jeho nejproslulejší vstupy do veřejného prostoru patří akce u známé zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, kdy na protest proti segregaci Romů pilou rozřízl vlajku České republiky na půl, aby pak byl vystaven obvinění z hanobení státního symbolu. V roce 2007 byl v USA za svou akci „Oprátky na prodej“ kritizující chování amerických bank zatčen a postaven před soud. Po čtyřměsíčním procesu byl shledán nevinným. Výrazným počinem byla také akce z Pekingu z roku 2009, kdy „čistil“ náměstí Ťien-an-men od prolité krve nepokojů z roku 1989. Jeho angažované performance se dotýkají regresivních otázek společenských událostí. Autor je zastáncem přímého sdělení a odsuzuje jakýkoli náznak oportunismu. Formu performance nechápe jako politický nástroj k reprezentaci umění, ale jako procesuální splynutí s životem. Svými akcemi podněcuje otevřenou komunikační a demokratickou platformu nazírání na problematizovanou a prožívanou přítomnost.

František Kowolowski

Milan Kohout *1955

Po vyučení elektrikářem a dvouleté nástavbě zakončené maturitou vystudoval Elektrotechnickou fakultu ZČU v Plzni, kde získal titul inženýra elektrotechniky. Byl aktivním členem undergroundové takzvané „druhé kultury“ a také signatářem Charty 77. Po řadě perzekucí, vyšetřovacích vazeb a působení v nejpodřadnějších dělnických profesích (mj. topič v Národopisném muzeu v Praze) byl vyštván Státní bezpečností z republiky. Poté strávil dva roky v uprchlickém táboře Traiskirchen v Rakousku. Po obdržení azylu ve Spojených státech se přestěhoval do Bostonu. Tam v roce 1993 obdržel diplom na vysoké umělecké škole The School of the Museum of Fine Arts. Od roku 1994 je členem legendární umělecké skupiny experimentálního umění v Bostonu Mobius (www.Mobius.org). V Bostonu po řadu let vytvářel celovečerní performanční představení zaměřená zejména na politiku, lidská práva a kritiku náboženských učení. Jako člen skupiny Mobius účinkoval na mnoha festivalech po celém světě (Čína, Thajsko, Chorvatsko, Taiwan, Polsko, Kuba, USA, Izrael – West Bank a další). Rovněž mu byla udělena řada cen a rezidenčních pobytů (Grant from The Fund for US Artists at International Festivals, Tanne Foundation Annual Award, Hlavní cena na International Theater Festival in Pula, Arizona State University residency, PSi conference in London, Israel/Palestine residency atd.). V současné době vyučuje performanční umění na univerzitě TUFTS v Bostonu a na Massachusetts College of Art a videoumění na The New England Institute of Art. V roce 2010 publikoval v Praze knihu Proveď vola světem, volem zůstane. http://www.mobius.org/blog/11