TZ: 2 x 10*

2 x 10* / *20 let. Současné práce studentů Katedry fotografie a nových médií Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě / Galerie AMU / Praha / 12. 5. – 5. 6. 2011

2×10*

*20 ROKOV fotografie na VŠVU

Miesto: Galerie AMU/AMU Gallery, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1

Vernisáž: 12. 5. 2011 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 12. 5. do 5. 6. 2011

Otvorené: Ut – Ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Kurátori výstavy: Jana Hojstričová, Silvia Saparová, Miro Švolík

Spolupráca: Jana Hojstričová, Michaela Pašteková, Bohunka Koklesová, Silvia Saparová,

Miro Švolík, Olja Triaška Stefanovič

Kontakt: Miro Švolík, email: miro.svolik@seznam.cz

Katedra fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave si v tomto období pripomína 20 rokov svojho založenia. Pri tej príležitosti sa prezentuje smerom k verejnosti viacerými podujatiami. Jedným z nich je výstava „2×10 / 20 rokov fotografie na VŠVU“ v pražskej Galerii AMU, ktorá predstavuje výber z prác súčasných študentov a čerstvých absolventov fotografie a zároveň je aj prezentáciou rôznorodých pedagogických a metodologických prístupov v oblasti fotografie na VŠVU. Každý z troch ateliérov katedry je totiž osobitý a pracuje trochu s odlišnou filozofiou. Výstava však odkrýva nie len drobné medziateliérové diferencie, ale umožňuje divákovi vidieť aj to, čo majú spoločné. Vznik Katedry fotografie v roku 1990 bol mimoriadne dôležitý pre ďalší vývoj slovenskej fotografie. Koncepcia katedry bola od začiatku postavená na osobnom kontakte so študentmi a slobodnom kreatívnom myslení. Individuálny prístup je dominantným dodnes. Výnimočnosť katedry spočíva tiež v tom, že program jej štúdia je zameraný na fotografické médium v celej šírke technologických postupov – od čiernobielej fotografie až po digitálne spracovanie obrazu. Na výstave „2×10 / 20 rokov fotografie na VŠVU“ však nenachádzame len široký diapazón techník, ale aj rôznorodosť tém a metód ich spracovania. To všetko len podčiarkuje úsilie Katedry fotografie a nových médií, byť otvorenou umeleckou platformou a to nie len pre študentov, ale aj pre diváka.