TZ: Federico Díaz a Rafani

Federico Díaz a Rafani / Adheze /  Galerie Kaple / Valašské Meziříčí / 12. 5. – 16. 6. 2011 

Společný projekt výtvarné skupiny Rafani a vedoucího ateliéru Supermédia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Federica Díaze (1971). Federico Díaz je mnohostranným umělcem, který již od poloviny 90. let důsledně reflektuje vztah frenetického vývoje počítačových technologií, nových médií a univerzální lidské zkušenosti mýtického typu. Díazovy práce intuitivně řeší konfliktní povahu tohoto vztahu, snaží se ukotvit komplexitu chaotické postindustriální existence člověka v jeho přirozenosti, na jeho primárních, tj. emocionálních a sociálních základech. Díazova orientace na vztah mezi vědou a uměním, intenzivní zájem o problémy ekologie a urbanismu, experimentování v oblasti designu a architektury, technická preciznost a nákladnost prací – charakteristiky na české umělecké scéně zcela neběžné, staví jeho práce do kontextu mezinárodního elektronického umění, které bezprostředně komunikuje s globálním divákem. Díaz je autorem nejsledovanějšího exponátu českého pavilonu na světové výstavě Expo 2010 v čínské Šanghaji – obří kapka z ryzího zlata. Impozantní kapka (výška 80 cm, šířka 50 cm) umístěna ve skleněné krychli, do níž vchází jen každý pětistý návštěvník českého pavilonu. Ve speciálním křesle jsou při pohledu na kapku snímány jeho reakce a emoce, po jejichž vyhodnocení automatická pipetovací stanice namíchá z různých esencí osobní vůni. Po skončení seance si člověk odnáší ampulku přibližně jednoho mililitru vůně, která vyjadřuje jeho momentální stav, jak se ten člověk cítí. A když si přičichne za týden, měsíc, rok, měl by si vzpomenout na ten moment. Umělecká skupina RAFANI tvoří uprostřed současné společnosti, nevyhýbá se jejím palčivým tématům. Podrobuje je důkladnému rozboru, který přinese nová a silná vyjádření. Pevně semknuta stojí nyní na počátku. Její cesta však vede přes překážky směle vpřed. Společný projekt těchto dvou silných subjektů se může stát tahákem pro příznivce výtvarného umění z celé republiky.