Spolupracovníci GASKu píší hejtmanovi

Jiří Fajt, Pavel Kappel a Jiří Ševčík, autoři výstav chystaných na letošní a na příští rok do GASKu, společně zaslali hejtmanovi Davidu Rathovi otevřený dopis, ve kterém jej žádají o zjednání nápravy. Současná situace podle nich ohražuje konání plánovaných akcí. „Galerie Středočeského kraje není v tuto chvíli podle našeho názoru schopna u připravovaných projektů plně garantovat vysokou odbornou úroveň, jejíž zárukou pro nás byli kurátoři, kteří na projektech pracovali od počátku. Našim zahraničním partnerům se v tuto chvíli nedaří celou situaci vysvětlit zejména kvůli přístupu paní ředitelky Šorfové, která nekomunikuje s námi, se svým týmem ani médii,“ konstatují mimo jiné signatáři.

Vážený pane hejtmane, obracíme se na Vás jménem externích spolupracovníků Galerie Středočeského kraje, zodpovědných za přípravu výstavních projektů v této instituci v letošní a následujících výstavních sezónách. Chtěli bychom tímto dopisem vyjádřit své znepokojení nad současnou situací v galerii, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj.

Vzhledem k blížícím se termínům zahájení dlouho připravovaných mezinárodních výstav jsme byli nejprve vystaveni následkům situace, kdy byla zpochybněna pověst galerie nedávnou kauzou kolem výběrového řízení a údajného plagiátorství ředitelky Jany Šorfové, která dodnes k celé věci nepodala uspokojivé vysvětlení. Situace se nyní navíc bezprecedentně vystupňovala odstoupením odborného týmu, který podobně jako my očekával od ředitelky uvedení věcí na pravou míru. Místo konstruktivního jednání došlo k nařízenému nástupu odstoupivších odborných zaměstnanců na nucenou dovolenou a zamezení jejich přístupu do prostor galerie, čímž jim bylo znemožněno pokračovat v započaté práci v zákonné výpovědní lhůtě.

Podobný přístup přímo ohrožuje naše profesní závazky, které máme nejen ke Galerii Středočeského kraje, ale i k desítkám spolupracujících zahraničních institucí – galerií, nakladatelů, jednotlivců a grantových agentur, které již mimo jiné na výstavy poskytly finanční prostředky.

Galerie Středočeského kraje není v tuto chvíli podle našeho názoru schopna u připravovaných projektů plně garantovat vysokou odbornou úroveň, jejíž zárukou pro nás byli kurátoři, kteří na projektech pracovali od počátku. Našim zahraničním partnerům se v tuto chvíli nedaří celou situaci vysvětlit zejména kvůli přístupu paní ředitelky Šorfové, která nekomunikuje s námi, se svým týmem ani médii.

Domníváme se, že je ohroženo nejen dobré jméno galerie, která si za dobu svého nedlouhého působení v nových prostorách v Kutné Hoře dokázala s novým týmem získat mezinárodní renomé, ale i reputace zřizovatele galerie a také všech lidí, kteří na připravovaných výstavách pro galerii již mnoho měsíců pracují na mnoha úrovních.

Vážený pane hejtmane, žádáme Vás tímto dopisem, abyste z pozice zřizovatele zajistil nápravu současného stavu v galerii a podal k situaci jasné vysvětlení, které by nám pomohlo udělat si představu o budoucím vývoji. V opačném případě nebudeme pravděpodobně schopni s plnou odpovědností dostát našim závazkům a zaručit, že dlouho očekávané a zodpovědně připravované výstavy, bude-li je vůbec vzhledem k personální situaci možné uskutečnit, nezůstanou vinou nastalé situace daleko za očekáváním doma i v zahraničí. Pevně věříme, že dokážete znovu obnovit důvěru laické i odborné veřejnosti v tuto významnou instituci.

S přátelským pozdravem a v očekávání Vaší reakce

Doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, PhD.
Mgr. Pavel Kappel
P. h. Jiří Ševčík, CSc.